Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

Redigerade anklagelser

Redigerade anklagelser

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2013 11:36 CEST

I en ny doktorsavhandling i medie- och kommunikationsvetenskap, belyser Piotr Urniaz, Umeå universitet, redigeringens möjliga roller i ansvarsutkrävande tv-journalistik. Vad kan då redigeringens roll vara?