Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

Epidemiolog om partnerrelaterat våld mot kvinnor


Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2011 09:28 CET

I sin avhandling försöker Rose Lassier förstå attityder och uppfattningar i samhället och bland hälso- och sjukvårdens personal gentemot våld mot kvinnor i parrelationer. Hon undersöker personalens roll vid stöd, vård och förebyggande av våld, och om rutinmässig screening av partnervåld mot kvinnor går att genomföra i hälso- och sjukvården. Studierna är gjorda i Dar es Salaam, Tanzania.

Socialt kapital har motverkat spridningen av HIV i Tanzania

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2011 10:48 CET

Deltagande i föreningar och sociala grupper har motverkat spridningen av HIV-infektioner i Kagera-området i Tanzania, skriver Gasto Frumence i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 25 november.

Lokalt inflytande för bättre vårdprioritering

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2011 08:50 CET

Större inflytande och ansvar för lokala aktörer är ett sätt att öka rättvisan och legitimiteten för prioriteringsbesluten inom hälso- och sjukvården i Tanzania, skriver Stephen Maluka i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 18 mars.

EU-anslag till Umeåenhet ska bygga hälsoforskning i Afrika och Asien

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2011 08:30 CET

EU-kommissionen har beviljat enheten för Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet sammanlagt 17,5 miljoner kronor till ett projekt för att bygga upp hållbara regionala strukturer för hälsoforskning i både Afrika och Asien.