Skip to main content

Taggar

Siffror land för land

Siffror land för land

Dokument   •   2018-03-22 04:30 CET

EU:s regler om arbetskraftens fria rörlighet omfattar inte bara EU-länder utan också länder i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). En ny stor jämförande studie visar på övervägande positiva statsfinansiella effekter för mottagarlandet av att personer födda i ett EU/EES-land flyttar dit för att arbeta.

Evolutionen av Big Birds

Evolutionen av Big Birds

Dokument   •   2017-11-23 20:54 CET

Schematisk illustration av evolutionen av Big Birds på ön Daphne Major (Galápagos). Foton © K. Thalia Grant (G. conirostris) och Peter R. Grant (övriga). Bilderna publiceras med tillstånd av K. Thalia Grant och Princeton University Press, som har publicerat samtliga bilder av Peter R. Grant i boken 40 Years of Evolution (P. R. Grant & B. R. Grant, 2014).

faktablad1_Segerstedt

faktablad1_Segerstedt

Dokument   •   2017-08-31 15:33 CEST

Faktablad om Segerstedthuset generellt.

Faktablad2_Segerstedt

Faktablad2_Segerstedt

Dokument   •   2017-08-31 15:32 CEST

Fakta om Uppsala universitets verksamhet i huset samt ett återvinningsprojekt som var en del av flyttprojektet.

Artikel Tjejhelg, umgänge - och ett lopp

Artikel Tjejhelg, umgänge - och ett lopp

Dokument   •   2017-06-09 07:00 CEST

Träningsresor för kvinnor är vår tids husmorssemester. Det är ett sätt för kvinnor att försöka balansera bristen på jämställdhet i den egna familjen utan att egentligen ändra den i grunden. Det skriver forskare vid Uppsala universitet i en ny vetenskaplig artikel.

I Linnés fotspår – utforskandet av fåglarnas taxonomi och utveckling

I Linnés fotspår – utforskandet av fåglarnas taxonomi och utveckling. En artikel av Per Alström i Biodiverse nr 4/2016, som ges ut av Centrum för biologisk mångfald, vid Uppsala universitet och Artdatabanken, SLU.

folksamling

folksamling

Dokument   •   2016-11-22 17:03 CET

Rörelser registrerade i en publik

Grafik

Dokument   •   2016-10-27 18:00 CEST

Understanding how cells within tumors respond to drugs is a critical issue in anticancer drug development. In an article published in Cell Chemical Biology researchers from Uppsala University report a new approach to study cancer cells’ reactions to treatments and present how it can be used to find new promising drug combinations.

program serieutställning

program serieutställning

Dokument   •   2016-09-13 10:30 CEST

Program Workshop

Program Workshop

Dokument   •   2016-09-12 15:55 CEST

Cultural heritage in conflicts: Heritage studies meet peace and conflict research - Workshop 15–16 September 2016, Uppsala University Campus Gotland, Visby

Preconference report UHS

Preconference report UHS

Dokument   •   2016-09-08 06:00 CEST

Preconference report for Uppsala Health Summit 2016 on ending child hood obesity

Tabell över de 29 kommunerna som undersökts

En tabell över de 29 skolkommuner som undersökts när det gäller nedläggning av skolor, och som ingår i avhandlingen Power from Below?: The Impact of Protests and Lobbying on School Closures in Sweden; Larsson Taghizadeh, Jonas (2016).

Program_18feb

Program_18feb

Dokument   •   2016-02-10 09:15 CET

Program för öppen föreläsning på Uppsala universitet om äggfrysning.

artikel i Ethology

artikel i Ethology

Dokument   •   2016-01-06 09:32 CET

RAPPORT Branden i Västmanland

RAPPORT Branden i Västmanland

Dokument   •   2015-12-10 12:06 CET

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet har tillsammans med Länsstyrelsen publicerat en beskrivande rapport om hälsoläget hos boende och markägare som drabbades av skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. Resultatet av enkäten tyder på att hälsoläget genomgående var gott ett drygt halvår efter branden, även om branden var en händelse som upplevts som påfrestande.

skiss brushanar

skiss brushanar

Dokument   •   2015-11-13 11:28 CET

Schematisk bild som visar hur brushanens supergen utvecklats. Den evolutionära processen börjar när inversionen inträffade för cirka fyra miljoner år sedan. Den förändrade orienteringen av gener exemplifieras med tre av de cirka 90 gener som omfattas av supergenen. Efter inversionens uppkomst har ytterligare genetiska förändringar skett som lett fram till evolutionen av Faeder. och Satellit-hanar.

Artikel i Nature Geoscience

Artikel i Nature Geoscience

Dokument   •   2015-11-10 10:17 CET

Pdf av artikeln i Nature Geoscience

Program

Program

Dokument   •   2015-10-27 14:21 CET

Program för seminarium den 29 oktober

Avnavling_fakta

Avnavling_fakta

Dokument   •   2015-05-26 16:50 CEST

Fakta om forskningsprojekt vid Uppsala universitet som studerar effekter av tidig respektive sen avnavling av nyfödda

UHS_postconferencereport

UHS_postconferencereport

Dokument   •   2014-09-22 11:20 CEST

Report from the Uppsala Health Summit conference Healthy ageing