Skip to main content

Genusforskare vill synliggöra vardagskulturen

Evenemang

27
APR
Uppsala universitet
-   -

Varför ska kulturvetare intressera sig för finkultur och inte för shopping? Rita Felski, professor i kulturstudier från University of Virginia, USA, utmanar rådande föreställningar om vår kulturella sfär. Den 27-28 april besöker hon Uppsala universitet där hon deltar i det tvärvetenskapliga 1900-talseminariet i Engelska parken.

- Hon representerar ett brett forskningsområde, kulturstudier, som är på framväxt i Sverige. Därför är det väldigt intressant att få hit en internationell forskare på området, säger Jessica Sjöholm, doktorand vid konstvetenskapliga institutionen.

Feministisk teori är inte bara nödvändig för förståelsen av kön i relation till makthierarkier och vetenskapliga frågeställningar. Enligt Rita Felski bidrar det feministiska perspektivets tvärvetenskapliga karaktär också till att öppna upp nya forskningsfält inom kultur- och samhällsvetenskaperna. Hon har bland annat introducerat ett differentierat klassbegrepp och utmanat moderniteten som begrepp utifrån ett tvärvetenskapligt, kritiskt perspektiv. Hon har också uppmärksammat hittills outforskade ämnesområden som berör vardagslivet och ”kvinnliga” offentliga arenor.

- När andra skriver om konst och finkultur, skriver hon om shopping, säger Jessica Sjöholm.

Rita Felski ifrågasätter intressets fokus på den högre konsten, och menar att populärkulturen inte får det utrymme den förtjänar. Det är den de allra flesta möter, påpekar hon och menar att det nu är dags att fokusera på skönhetens betydelse i vardagen och i den kommersiella kulturen.

- Rita Felskis forskning bidrar på ett skarpsinnigt sätt till den pågående diskussionen om kön och modernitet, säger Jessica Sjöholm.

För mer information: Jessica Sjöholm, tel: 018-471 37 77 eller via e-post: Jessica.Sjoholm@konstvet.uu.se

Program (kan också laddas ner på www.konstvet.uu.se):
Torsdag den 27/4, kl 18.15, Geijersalen, Engelska parken. Humanistiskt centrum: Rita Felski och Kristina Fjelkestam, filosofie doktor i litteraturvetenskap, Södertörns högskola föreläser om "Feminism, Modernity, and Cultural Studies".
Presentationerna följs av öppen diskussion och inlägg från auditoriet.

Fredag den 28/4, kl 14.15, Ihresalen, Engelska parken. Humanistiskt centrum: Rita Felski föreläser om "Everyday beauty".

Anneli Waara