Skip to main content

Journalistseminarium: Resistenta bakterier – när försvaret faller

Evenemang

25
JAN
Universitetshuset, sal XI
  -
Larmen om multiresistenta bakteriestammar blir alltfler och det krävs nu ett globalt samarbete för att lösa problemen. Vad säger forskarna om detta? Finns det alternativ? Är det ett informationsproblem, ett medicinskt problem eller ett metodproblem? Journalister hälsas välkomna att lyssna till och diskutera med en rad forskare med kunskap om detta. Antibiotika botar vanliga bakterieinfektioner som halsfluss och urinvägsinfektion - men vad händer när alltfler bakterier blir resistenta mot antibiotika? Varför hittar inte forskarna nya antibiotika? Vad händer om vi når vägs ände, finns det alternativa läkemedel? Med ökat resande ökar också risken för spridning och därför krävs det ett globalt samarbete för att lösa problemen. Det börjar stå klart för många att antibiotika är en ändlig resurs som måste värnas för att kommande generationer ska kunna få del av den fantastiska vård vi har idag. För om inte antibiotika biter på en vanlig lunginflammation, fungerar det inte heller vid cellgiftsbehandlingar eller transplantationer. Måste läkarna börja säga nej till vissa för att ”spara” antibiotika för de allra sjukaste? Vilka etiska ställningstaganden ska i så fall leda dem? Har forskningen någon chans? Är antibiotika mirakelmedicinen som gör oss alltmer skyddslös? Tid: Torsdagen 25 januari, kl 8.30-ca 12.30, inklusive lunchmacka Plats: Universitetshuset, sal XI Program: http://www.medfarm.uu.se/Journalistseminarium/Antibiotika/Journalistseminarium-antibiotikaresistens.shtml Frågor och anmälan: Anneli Waara, 018-471 1974; Anneli.Waara@uadm.uu.se Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/resistenta.bakterier.idEB1.html Pressinformatör Anneli Waara E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se Telefon: 018-471 1974 Mobil: 0704-250718 Fax: 018- 471 1520 Adress: Box 256, 751 05 Uppsala