Skip to main content

Konferens: Den språkliga mångfalden i 1600-talets Sverige

Evenemang

28
FEB
Ihresalen, Engelska parken Humanistiskt centrum
-   -
Under 1600-talet var Sverige en mångkulturell och mångspråkig nation, en följd av territoriell expansion och stor invandring i takt med näringslivets utbyggnad och samhällets modernisering. De språkliga förhållandena under Sveriges stormaktstid, då många språk samsades friktionsfritt sida vid sida, står i fokus vid ett symposium vid Uppsala universitet som börjar den 28 februari. Svenska, danska, tyska, franska, latin, gutniska, karelska, votiska, liviska, lenni-lenape. Dessa är bara några av de språk som talades i Sverige under 1600-talets stormaktstid. Sverige var då en multikulturell och mångspråklig nation. Intressant och överraskande för oss idag är hur friktionsfritt de många kulturerna och språken kunde samsas med varandra under stormaktstiden. - En viktig anledning till detta var att en gemensam kultur och ett gemensamt språk inte betraktades som nödvändiga faktorer för en välfungerande nation, utan att grunden för detta ansågs ligga i en gemensam religion och i gemensamma politiska värderingar, säger Bo Andersson, professor i tyska. Symposiet kommer att samla forskare inom olika språkämnen för en belysning av de språkliga förhållandena i Sverige under 1600-talet. De olika språkens ställning var dock olika och hade olika funktion inom religion, politik och kultur, vilket kommer att belysas med konkreta exempel under symposiet. Alla intresserade hälsas välkomna till symposiet som är kostnadsfritt. Anmälan behövs ej. Program: http://www.moderna.uu.se/spraken/program.html Tid: 28 februari, kl. 12.00 – 2 mars 2007, kl. 16.00 Plats: Ihresalen, Engelska parken Humanistiskt centrum För mer information, kontakta Bo Andersson, professor i tyska, tel: 018-471 13 30, e-post: Bo.Andersson@moderna.uu.se, eller Raimo Raag, professor i estniska, 018-471 13 19, e-post: Raimo.Raag@moderna.uu.se Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/konferens.om.idD7A.html Pressinformatör Anneli Waara E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se Telefon: 018-471 1974 Mobil: 0704-250718 Fax: 018- 471 1520 Adress: Box 256, 751 05 Uppsala