Skip to main content

Många bär på resistenta bakterier

Evenemang

08
NOV
 
För liten dos antibiotika kan leda till högre resistensutveckling hos bakterier. Det visar resultat som Sara Olofsson presenterar i sin avhandling om antibiotikaresistens. Hon visar också att många friska par har flera, och ofta samma, resistenta bakterier i sin normala tarmflora vilket tyder på att överföringen inom en familj kan vara stor. Disputationen äger rum den 10 november vid Uppsala universitet. Antibiotikaresistens är ett allvarligt och ökande problem och de flesta bakterier är idag motståndskraftiga mot ett eller flera preparat. En bidragande orsak till detta kan vara felaktiga doseringar. När doserna av antibiotika har valts ut så har man prioriterat hög effektivitet och låg toxicitet. Syftet med denna avhandling var att studera hur olika doseringar påverkar utvecklingen av antibiotikaresistens, hur vanligt det är med antibiotikaresistens i den normala tarmfloran och hur lätt bakterierna kan spridas mellan människor. Sara Olofsson har använt E. coli-bakterier med olika grader av känslighet mot antibiotika och utsatt dem för varierande antibiotikakoncentrationer. De bakterier som var mindre känsliga växte ofta till och dominerade i kulturerna och endast en mycket liten minskning i antibiotikakänslighet kunde vara tillräcklig. Det var väldigt vanligt att resistens utvecklades och i regel kunde en högre dos antibiotika förhindra detta bättre, och dödade fler bakterier. - Vi såg även att flera av de doser som idag används i kliniken är för låga för att döda bakterier med något lägre känslighet, även om bakterierna bara fanns i små mängder. Dessa doser ledde i flera fall även till att resistensen ökade, säger Sara Olofsson. I den normala tarmfloran hos friska unga par upptäckte vi en hög frekvens av antibiotikaresistenta E. coli-bakterier. Många par delade bakteriestammar och i flera fall kunde vi se att bakterier spridits mellan individerna. Då kvinnan behandlades med antibiotika minskades antalet bakterier i tarmen tillfälligt vilket kan ha bidragit till att bakterier kunde överföras från mannen till kvinnan. Dessa resultat antyder att överföringen av bakterier inom familjer är hög och bidrar till en ökad spridning av antibiotikaresistens. För mer information, kontakta Sara Olofsson, tel: 611 34 80, 070-6444677, e-post: Sara.Olofsson@medsci.uu.se Läs avhandling på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7197 Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/manga.bar.id618.html Pressinformatör Anneli Waara E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se Telefon: 018-471 1974 Mobil: 0704-250718 Fax: 018- 471 1520 Adress: Box 256, 751 05 Uppsala