Skip to main content

Rasfrågan i USA i årets Fulbrightföreläsning

Evenemang

27
APR
Uppsala
 

Professor Eric Arnesen från University of Illinois, Chicago, blir årets Fulbrightföreläsare vid Uppsala universitet. Den 27 april håller han en öppen föreläsning om den förändring av rasfrågan som skett i USA från 1960-talet fram till i dag.

Eric Arnesen är professor i historia och afroamerikanska studier vid University of Illinois, Chicago, och 2006 års innehavare av The Fulbright Distinguished Chair in American Studies vid Uppsala universitet. Bland hans böcker kan nämnas "Brotherhoods of Color: Black Railroad Workers and the Struggle for Equality" (2001).

Årets Fulbrightföreläsning har titeln "From King to Katrina: The Fate of Racial Equality in America" och kommer att handla om den förändring av rasfrågan som skett i USA från 1960-talets medborgarrättsrörelse fram till i dag. Den förödande orkankatastrofen i New Orleans i fjol gjorde att frågor om ras, fattigdom och ojämlikhet på nytt hamnade i debattens centrum efter att länge ha varit undanskymda. Amerikanernas förståelse av dessa frågor skiljer sig starkt åt beroende på politisk uppfattning. För människor till vänster symboliserar Katrina att rasåtskillnad och ojämlikhet ännu präglar det amerikanska samhället. De som står till höger tonar ned den rasmässiga aspekten eller skyller på ”fattigdomskulturen” och de liberala välfärdsprogrammen.

Eric Arnesen söker i sin föreläsning svar på frågan hur rasrelationerna förändrats under de senaste decennierna. Vilka ekonomiska framsteg och bakslag har afroamerikanerna upplevt? I vilken utsträckning är ras och ojämlikhet förbundna i början av det tjugoförsta århundradet? Hur ser amerikanerna i gemen på frågor som rör ras, fattigdom och ojämlikhet i dagens USA?

Föreläsningen är öppen för allmänheten och föranmälan behövs inte. Efteråt är alla åhörare välkomna till en mottagning med dryck och tilltugg utanför Ihresalen.

Kontaktperson: Erik Åsard, tel: 018-471 22 08, mobil: 0704-25 05 52, e-post: erik.asard@engelska.uu.se

Tid: Torsdagen den 27 april, kl. 16.15
Plats: Ihresalen, Engelska parken. Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3L, Uppsala

Mer information: http://www.usemb.se/Fulbright och http://www.engelska.uu.se/sinas.html

Anneli Waara