Skip to main content

Tvärvetenskap ger ny syn på afrikanskt ökenområde

Evenemang

08
NOV
 
Det torra Shashi-Limpopobäckenet i södra Afrika har man hittills trott alltid varit obeboeligt. Ny arkeologisk forskning visar dock att det funnits många bosättningar på platsen genom hela den förhistoriska tiden. Det framgår av Munyaradzi Manyangas avhandling som han presenterar vid Uppsala universitet den 10 november. Tidigare har man ansett att Shashi-Limpopobäckenet i södra Afrika inte varit beboeligt på grund av sitt torra och heta klimat. Idag är det ställt utom allt tvivel att det har funnits många bosättningar i Shashi-Limpopobäckenet genom hela den förhistoriska perioden. Studier av de förändrade ekologiska förutsättningarna i Matekebergen och i Shashi-Limpopodalen har tillsammans med kunskap om historisk och nutida markanvändning visat på en alternativ förklaring till hur förhistoriska bosättningar kan ha interagerat med detta landskap i förändring. Munyaradzi Manyanga har i samarbete med University of Zimbabwe använt arkeologiska fynd, historiska källor och information om sentida mönster av markanvändning och visar att bosättningar alltid förlagts vid floder och inom av topografi eller vegetation avgränsade områden. Denna mosaik av flacka flodslätter, våtmarker, torrmarker och avgränsade zoner gav perfekta ekologiska förhållanden för utvecklingen av sociopolitisk komplexitet i södra Afrika. De delvis ofruktbara savannområdens förmåga att återhämta sig kombinerat med människors uppfinnesrikedom och lokala kunskap gjorde det möjligt för bosättningarna att fortsätta existera trots klimatförändring och stora säsongsvariationer i nederbörd. För mer information, kontakta Munyaradzi Manyanga, e-post: manyanga@arts.uz.ac.zw eller informatör Elisabet Green, tel: 018-471 22 14, e-post: Elisabet.Green@arkeologi.uu.se Läs avhandling på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7205 Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/tvarvetenskap.ger.id14D.html Pressinformatör Anneli Waara E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se Telefon: 018-471 1974 Mobil: 0704-250718 Fax: 018- 471 1520 Adress: Box 256, 751 05 Uppsala