Skip to main content

Årets skytteanske pristagare föreläser

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 14:01 CEST

I morgon, lördag den 27 september, får årets skytteanske pristagare professor Rein Taagepera ta emot sitt pris och håller i samband med det en öppen föreläsning i universitetshusets aula.

Rein Taagepera, estnisk-amerikansk professor, författare och politiker, belönas "för sin djupborrande forskning om valsättets funktion i den representativa demokratin". Pristagaren har särskilt studerat konsekvenserna av olika valmetoder.

Taagepera föddes i Estland men flydde år 1944 från de nazistiska och kommunistiska ockupationsmakterna. Han gick i skola i Tyskland och Marocko men flyttade därefter till Nordamerika, där han så småningom disputerade i fysik. Men det var ändå politiken som varit den avgörande upplevelsen i hans liv och han började läsa statskunskap för att, under intryck av övergreppen i sitt hemland, undersöka om det inte finns någon rättfärdig metod att utse ett lands politiska ledare. Med sin naturvetenskapliga bakgrund var det naturligt för honom att även som statsvetare förlita sig på kvantitativa metoder och formella modeller. Ett av de begrepp han lanserat är "det effektiva antalet partier", som inte bara beskriver hur många partier som ställer upp i ett val utan också tar hänsyn till partisplittringen och partiernas relativa storlek.

Pristagaren har även spelat en betydelsefull politisk roll. När kommunismen föll, återvände Taagepera efter mer än fyrtio år till sitt hemland, där han tillträdde en professur i statskunskap och byggde upp den samhällsvetenskapliga fakulteten vid universitetet i Tartu. År 1992 kandiderade han till presidentposten och fick 23 procent av rösterna. Han har därefter varit parlamentsledamot och partiledare.

Taagepera är idag professor emeritus i statskunskap vid University of California, Irvine. Taagepera har också skrivit skönlitteratur, främst om sitt hemland Estland.

Skytteanska priset, med prissumman 500 000 kronor, är ett av de största och mest prestigefyllda prisen inom samhällsvetenskaperna.

Föreläsningen har titeln "Predicting party sizes" och äger rum i universitetshuset, sal X, kl 17.30

För mer information kontakta priskommitténs ordförande professor Leif Lewin på 018-471 34 12 eller leif.lewin@statsvet.uu.se