Skip to main content

Afrikaforskare och nationalekonom nya hedersdoktorer

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 10:18 CEST

Tor Sellström, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala samt professor Pierre Pestieau vid Université de Liège, Belgien, har utsetts till nya hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Tor Sellström har under en stor del av sitt yrkesverksamma liv arbetat i gränsområdet mellan biståndspraktiken och akademin. Hans rika erfarenhet, stora kunskaper och stora kontaktnät ledde till att han utsågs till Senior Advisor på ACCORD, Afrikas ledande NGO inom konflikthantering, fredsbevarande och fredsbyggande efter krig. Han har bland annat arbetat för SIDA, UD i södra Afrika och NEPRU i Namibia. Sellström är nu verksam vid Nordiska Afrikainstitutet där han 1994-2001 ledde och genomförde en unik kartläggning och analys av de nordiska ländernas roll i södra Afrikas befrielseprocesser. Sellström är författare eller redaktör till samtliga sex publicerade volymer som blev resultatet.

Professor Pestieau har under fyra decennier varit ledande i de internationella forskarnätverken inom områdena offentlig ekonomi, socialförsäkring och pensioner, arvsbeskattning, skattekonkurrens, fördelningspolitik och befolkningsekonomi. Utöver en omfattande vetenskaplig produktion, flera förtroendeuppdrag och redaktörskap för flera vetenskapliga tidskrifter har professor Pestieau även verkat som konsult åt internationella organisationer som Internationella valutafonden, Världsbanken, OECD och EU-kommissionen. Professor Pestieaus artiklar har publicerats i ledande internationella vetenskapliga tidskrifter som Econometrica, Journal of Economic Theory, Economica och Journal of Public Economics.  

För mer information kontakta värdarna; Thomas Ohlson (ang Sellström), tel 070-958 93 75, thomas.ohlson@pcr.uu.se  och Henry Ohlsson (ang Pestieau), tel:  070-167 93 32, henry.ohlsson@nek.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se