Skip to main content

Akademiska kapellet möter Anders Widmark

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 12:01 CEST

Lördagen den 9 oktober uruppför Kungliga Akademiska kapellet Hans Eks och Anders Widmarks stycke Koralvariationer för piano och orkester. Verket baseras på fem internationellt kända psalmer.

Stycket Koralvariationer för piano och orkester baseras på psalmerna Din nåd står vakt om mitt hus, Beklaga av allt sinne, Jesus Kristus är vår hälsa, Bort med tanken sorgsna hjärta och O min Jesu dit du gått.

- Hymnerna är från mellan 1500-1700-talet och kompletterar varandra karaktärsmässigt och tonartsmässigt, berättar Anders Widmark.
De finns alla med på hans senaste skiva som heter just Hymn och består av pianoimprovisationer över bland annat dessa psalmer.
- Vi har valt ut de hymner från skivan som det har gått att bygga vidare på samt försökt att ha ett fritt förhållningssätt med stort utrymme för improvisation. Dessa har sedan låsts fast och vissa improviserade fraser har blivit till teman som vi sedan utgått från och komponerat på.
- I Koralvariationer för piano och orkester vill vi få fram det sätt som Anders spelar på och skapa en intimitet mellan honom och orkestersoundet, säger Hans Ek.

Konsertprogram
Lördagen den 9 oktober, 2004
kl. 15.00 i Universitetsaulan

George Gershwin: An American in Paris
Ottorino Respighi: I pini di Roma
Hans Ek & Anders Widmark: Koralvariationer för piano och orkester, uruppförande

Anders Widmark, piano
Kungliga Akademiska kapellet
Stefan Karpe, dirigent

Mer information:
Stefan Karpe, dirigent, 070-425 07 88, Stefan.Karpe@musik.uu.se
Petra Käck, informatör, 070-425 08 51, Petra.Kack@musik.uu.se
Hans Ek, tonsättare, 018-12 21 35
För intervju med Anders Widmark kontakta Petra Käck.
http://www.akademiskakapellet.uu.se

Anneli Waara