Skip to main content

Anders Malmberg ny prorektor

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 16:41 CET

Idag beslutade konsistoriet att utse Anders Malmberg till ny prorektor vid Uppsala universitet. Han tillträder den 1 januari 2012.

Anders Malmberg är professor i geografi med inriktning mot ekonomisk geografi vid Uppsala universitet. Hans forskning handlar om företagslokalisering, näringslivsomvandling och regionalekonomisk utveckling, med tonvikt på hur innovationer och dynamik uppstår i kluster och innovationssystem. Sedan 2008 är Anders Malmberg dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Han innehar även flera andra kommitté- och styrelseuppdrag, både inom och utanför universitetet. Bland annat är han ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Prorektor är rektors ställföreträdare. Anders Malmberg efterträder Kerstin Sahlin som varit prorektor sedan 2006.

- Vi får en  universitetsledning som tillsammans bildar ett starkt team som kan leda universitetet in i framtiden, säger konsistoriets ordförande Hans Dalborg.

- Jag är förstås hedrad över detta förtroende. Det ska bli spännande att få delta i arbetet med att leda Uppsala universitet. Jag hoppas att jag på olika sätt kan komplettera rektor Eva Åkesson och bidra till att universitet förmår bibehålla och utveckla sin starka ställning inom forskning, utbildning och samverkan, säger Anders Malmberg.

För mer information om beslutet, kontakta kommunikationsdirektör Pernilla Björk, tel: 070-291 15 24 pernilla.bjork@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se