Skip to main content

Angeläget att sätta fokus på jämställdhetsarbetet

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 17:12 CET

Idag beslutade områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap att ta fram ett förslag till fortsatt arbete med jämställdhet till nästa sammanträde den 24 mars.

- Många har reagerat på begreppet genusmärkning vilket lett till att fokus hamnat på andra saker än det som var huvudfrågan. Vi i områdesnämnden vill fokusera på att hitta former för hur vi ska stärka och utveckla jämställdhetsarbetet som sker ute på institutionerna, säger vicerektor Margaretha Fahlgren.

Vicerektor fick i uppdrag att återkomma med förslag till nämnden om hur det arbete för jämställdhet och lika villkor som sker ute på fakulteter och institutioner ska kunna stärkas.

För mer information, kontakta Margaretha Fahlgren, vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap, 018-471 19 48, 018-471 57 70, margaretha.fahlgren@littvet.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se