Skip to main content

Antikroppars förmåga - potential som vaccin

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 13:31 CET

Immunförsvaret skyddar oss mot bakterier och virus. Fredrik Hjelm har i sitt avhandlingsarbete studerat den del av det specifika immunförsvaret som sköts av antikroppar och bland annat hittat en mekanism som kan förklara allergiska reaktioner. Disputationen ägde rum den 24 november.


Immunsystemet består av två delar, det specifika och det ospecifika immunförsvaret. Dessa två system arbetar tillsammans för att effektivt skydda kroppen mot främmande substanser som bakterier, virus och cancerceller.

Antikroppar produceras enbart av en enda sorts vita blodkroppar, B-lymfocyter. De är stora proteiner som har förmågan att binda till främmande substanser som t.ex. bakterier och på så vis hjälpa kroppens celler att känna igen och oskadliggöra dessa. Ett djur som immuniseras med en främmande substans bildar antikroppar mot denna substans. Antikroppar kan också reglera produktionen av sig själva. Djur som immuniseras med antikroppar som bundit till en främmande substans (ett så kallat
immunkomplex) kan bilda upp till 1000 gånger fler antikroppar än om de immuniseras med enbart den främmande substansen. I andra fall leder immunisering med immunkomplex till en lägre antikroppsproduktion än immunisering med enbart främmande substans.

Fredrik Hjelm har undersökt mekanismerna bakom två antikroppar – IgG3 och IgE – och deras förmåga att höja antikroppssvaret när de bundit en främmande substans. Resultaten visar hur IgE via CD23-receptorn reglerar ett antikroppssvar. De visar också att B-lymfocyter kan aktivera T-lymfocyter, vilket tidigare varit omtvistat. Studier gjorda på celler från allergiska patienter tyder på att detta är en bidragande mekanism vid allergi.

Fredrik Hjelms studier på IgG3-antikroppar visar att dessa antikroppar kan förhöja antikroppssvaret i frånvaro av Fc-receptorn CD64, som är den enda kända IgG3 receptorn. Han visar också att IgG3 i mycket mindre grad än IgE aktiverar T-lymfocyter till att dela sig. Slutsatsen är att IgG3-antikroppar som bundit till en främmande substans aktiverar en del av det ospecifika immunförsvaret, komplement systemet, och kan därigenom binda till komplement receptorer på B-lymfocytens yta och därigenom sänka nivåerna för aktivering till att producera antikroppar.

Antikroppars förmåga att förhöja antikroppssvaret mot en främmande substans kan komma att bli viktiga i vaccinationsändamål då allt fler typer av bakterier blir resistenta mot penicillin.

Kontaktperson: Fredrik Hjelm, tel: 018 – 611 11 75, 070 239 46 61 eller Fredrik.Hjelm@genpat.uu.se

Läs avhandling på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7209


Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/trimmade.antikroppar.id615.html

Pressinformatör
Anneli Waara

E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 1974
Mobil: 0704-250718
Fax: 018- 471 1520
Adress: Box 256, 751 05 Uppsala