Skip to main content

Antologi om den moderna ensamheten

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:02 CET

Oförpliktigad och samtidigt ansvarstyngd, friast men ändå ensammast. Programmet Samtidsstudier och kulturanalys vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet har gjort en antologi om ensamhet, Den moderna ensamheten, som utkommer i dagarna.

I boken diskuterar tio debattörer, författare och humanister samtidens upplevelser och bilder av ensamhet. Hur skiljer sig vår tids självförståelse från tidigare generationers när det gäller förhållandet mellan individen och kollektivet? Var går gränsen för den sexuella intimiteten i cyberrymdens tidsålder? Är den moderna, ensamstående kvinnan både en ensamhetsikon och en lins genom vilken vi kan förstå mannen? Har möjligheten till äkta känslor av samhörighet försvagats genom ett förytligande av idén om den individuella friheten? Är ensamhet som dygd bara den andra sidan av ensamhet som last? Utifrån olika ämnesområden och problemställningar, tolkar författarna företeelser som vården, Internet, utbildning, populärkultur, vetenskaplig praxis, sexualitet, åldrande och singelliv, och ger oss nya inblickar i vardagen omkring oss .

Redaktörer är litteraturvetaren Maria Karlsson och filosofen Sharon Rider, och övriga skribenter är socialantropologen Don Kulick, författaren och litteraturvetaren Merete Mazzarella, journalisten och debattören Göran Rosenberg, litteraturvetarna Margaretha Fahlgren och Patrik Mehrens, filosoferna Niklas Forsberg och Martin Gustafsson samt konstnären Måns Wrange.

Kontakter: Maria Karlsson, Telefon: 018-471 57 63, 08-31 31 38, e-post: Maria.Karlsson@gender.uu.se, Maria.Karlsson@littvet.uu.se Sharon Rider, tel: 018-471 73 69, e-post: Sharon.Rider@sts.uu.se, Sharon.Rider@filosofi.uu.se

Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/antologi.om.id0F6.html


Pressinformatör
Anneli Waara

E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 1974
Mobil: 0704-250718
Fax: 018- 471 1520
Adress: Box 256, 751 05 Uppsala