Skip to main content

Barnfetma på agendan när experter möts i Uppsala

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 08:38 CEST

Under toppmötet Uppsala Health Summit om barnfetma, som inleds denna vecka på World Obesity Day, träffas experter från hälsoorganisationer, akademi, företag och frivilligorganisationer för att diskutera hur man tillsammans kan motverka den pågående fetmaepidemin. Journalister kan ta del av konferensens plenarföreläsningar 11-12 oktober.

OBS! Anmälan krävs från medier som vill besöka konferensens öppna delar.
Pressanmälan Uppsala Health Summit till anneli.waara@uadm.uu.se eller 070-425 07 18.

Det internationella mötet Uppsala Health Summit tar med utgångspunkt från WHO:s rapport om barnfetma en aktiv del i arbetet att realisera en global handlingsplan för barnfetma som WHO ska presenteras för World Health Assembly nästa sommar. Bland deltagarna finns representanter från flera inflytelserika svenska och internationella samhällsaktörer. Kända namn är bland andra Corinna Hawkes, internationellt ledande expert på policyfrågor kring nutrition, folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström och forskaren Claude Marcus, som leder projektet Early-Stopp vid Karolinska Institutet.

Första dagen behandlar plenum-diskussionerna bland annat de erfarenheter som finns av olika åtgärder mot barnfetma runt om i världen. En av talarna är den mexikanska konsumentorganisationens generaldirektör Alejandro Calvillo, som drivit frågan om landets läskskatt under lång tid. Under onsdagen kommer diskussionerna att fokusera på hur policies bättre kan ta vara på den evidens som finns inom området i kampen mot barnfetma. I den dialogen deltar bland andra filosofen och etik-forskaren Garrath Williams, professor Claude Marcus samt Maria Bonilla-Chacín, ekonom och expert på hälso- och nutritionspolicy vid Världsbanken.

Avslutningsvis kommer delegaterna att samlas till bordsdiskussioner om hur olika aktörer kan samarbeta för att genomföra lokala och globala insatser som syftar till att bryta barnfetmaepidemin.

Fakta, global barnfetma:
• Övervikt bland barn i under fem år ökade från 4.8 till 6.1 procent i världen mellan 1990-2014.
• Cirka 42 miljoner barn under fem år är feta eller överviktiga. Om trenden består kommer siffran att nå 70 miljoner år 2025.
• Majoriteten av feta eller överviktiga barn kommer år 2025 att bo I låg- och medelinkomstländer.
• I höginkomstländer planar ökningen ut, men bland socialt utsatta barn ökar förekomsten av fetma fortfarande.
• 2014 var 13 procent av världens befolkning feta.
• 350 miljoner personer, eller 5 procent av världens befolkning lever med diabetes.
• Förekomsten av diabetes i Afrika söder om Sahara väntas öka med 100 procent fram till år 2035.

Mer information om Uppsala Health Summit, programmet och talarna.

Läs WHO:s rapport om barnfetma.

Läs debattartikel om barnfetma, skriven av forskare, i Dagens Samhälle.

Läs tidigare pressmeddelanden om Uppsala Health Summit 2016:

PM Uppsala Health Summit 2016: Rapport inför konferens

PM Barnfetma i fokus på toppmötet Uppsala Health Summit

Uppsala Health Summit arrangeras av Uppsala universitet, SLU, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, SVA, Landstinget i Uppsala län, Uppsala kommun och Världsklass Uppsala.

För mer information kontakta:
Projektledare Madeleine Neil, tel: 070.425 08 91, madeleine.neil@uadm.uu.se, eller för praktiska frågor pressansvarig Anneli Waara, tel: 070-425 0718, anneli.waara@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se