Skip to main content

Berätta vad som hände i sagan!

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 16:11 CEST

När franska barn bosatta i Sverige återberättar sagor och berättelser, visar de att de i viss mån bemästrar franskans olika former av förfluten tid.

Charlotte Lindgren behandlar i sin avhandling barns återberättande av barnböcker tillsammans med en vuxen. Disputationen äger rum 15 oktober 2005.

Charlotte Lindgren
« Regarde, maman : le soleil se leva »
Abstract

Charlotte Lindgren utgår från ett språkvetenskapligt perspektiv som kan användas på all barnlitteratur oavsett språk. Hennes studie grundar sig på ett antal samtal mellan fransktalande vuxna och barn. Samtalen berörde böcker som barnen tidigare hade hört berättas för sig, och syftet var att se hur barnen lärde sig och använde sig av franskans olika former för förfluten tid.

På franska finns det svårigheter med användningen av franska former för förfluten tid eftersom franskan har en form, passé simple, som används nästan enbart i skrift och som kan bedömas som stilistiskt ”finare” än det vardagligare passé composé.

Trots individuella skillnader mellan barnen tenderar fransktalande barn under sex år i viss mån att använda tempus för förfluten tid enligt tempusforskningens etablerade teorier. Avhandlingen diskuterar också vilka förmågor högläsandet utvecklar hos barnet och föreslår även en metod för att analysera barnböcker ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Den tar även hänsyn till bildens roll för den språkliga betydelsen i texten.

- Att förstå bilderna även när man är fem, sex år är inte självklart. Men i en bok som är genomtänkt för att underlätta förståelse, interaktion och språkinlärning är bilder ett bra komplement till texten, säger Charlotte Lindgren.
Till skillnad från tidigare studier i detta ämne har dock den här studien använt sig av en interaktionisk metod ”barn - bok - vuxen”. Metoden utgår ifrån tesen att barn lär sig språk i interaktion med kompetenta talare/skrivare.

Charlotte Lindgren kan kontaktas på 070-233 33 76 eller via e-post: Charlotte.Lindgren@moderna.uu.se


Anneli Waara