Skip to main content

Berättelse om martyrskap inom islam analyserat

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:23 CET

Religionshistorikern Torsten Hylén har i sin avhandling vid Uppsala universitet analyserat en berättelse från islams historia som är grundläggande för den shiitiska grenen av islam. Den bidrar till deras världsbild och identitet, och ligger än idag till grund för martyridealet. Disputationen äger rum den 2 mars vid Högskolan Dalarna i Falun.


Berättelsen handlar om profeten Muhammads dotterson Husayn ibn Ali som år 680 kämpade för att återföra den politiska makten till profeten Muhammeds familj. Den version som analyseras är nedtecknad av juristen och historikern al-Tabari (d. 923). Husayn ibn Ali blir vid ett tillfälle tillsammans med sina anhängare och sin familj förrådd och stoppad av en stor armé från den regerande kalifen. De skärs av från all tillgång till vatten på slätten Karbala mitt i öknen och berättelsen återger detaljerat deras situation och den feghet och grymhet som fienden visade.

- Händelsen vid Karbala är intressant att undersöka som en myt i
betydelsen en berättelse som är grundläggande för en grupps världsbild och identitet. Berättelsen ligger än idag till grund för martyridealet inom shiitisk islam, säger Torsten Hylén.

Analysen utförs med hjälp av en metod som är inspirerad av den strukturalistiske antropologen Claude Lévi-Strauss. Han menar att alla myter har en djupare struktur som inte är synlig vid en ytlig läsning och som speglar de kategorier en kultur använder för att organisera och ordna sin värld. Torsten Hyléns analys visar bland annat att Husayn, genom sitt exempel och genom den religiösa vägledning han ger, överbryggar klyftan för dem som vill gå från otro till tro, från död till liv – kategorier som samtidigt framställs som oförenliga. Genom att gå i döden för sin tro visar han vägen till det sanna islam.

- Avhandlingen bidrar förhoppningsvis till en större förståelse för
martyrskapet i islam, säger Torsten Hylén.

För mer information, kontakta Torsten Hylén, 023-77 82 48, 073-802 61 62,
e-post: thy@du.se
Läs avhandling på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7457


Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/berattelse.om.id7F4.html


Pressinformatör
Anneli Waara

E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 1974
Mobil: 0704-250718
Fax: 018- 471 1520
Adress: Box 256, 751 05 Uppsala