Skip to main content

Campus Gotland infört i universitetets verksamhet

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2012 11:58 CET

Vid dagens konsistoriesammanträde blev Campus Gotland formellt en del av Uppsala universitets budget och verksamhetsplan för 2013. Samtidigt inrättades en ny institution för speldesign vid universitetet.

Förra veckan beslutade riksdagen om samgåendet mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland den 1 juli 2013. Idag beslutade konsistoriet om Uppsala universitet - Campus Gotlands budget för utbildning under  höstterminen 2013, vilken  baseras på det planerade kursutbudet, med bland annat en ny utbildning inom Liberal Arts Education. Anslaget fördelas mellan två av de tre vetenskapsområdena vid Uppsala universitet; humaniora och samhällsvetenskap respektive teknik och naturvetenskap som kommer att bedriva verksamhet på Gotland hösten 2013. För 2014 finns förhoppningen att även vetenskapsområdet för medicin och farmaci kommer att ha verksamhet på Gotland. Campus Gotland ska vara en angelägenhet för universitetets samtliga vetenskapsområden.

När det gäller forskningen fördelas anslaget i sin helhet för 2013 genom beslut vid Högskolan på Gotland, eftersom den planeras årsvis. Det överskott som finns på forskningssidan får rektor i uppdrag att fördela för att stödja utveckling av forskning och utbildning på forskarnivå inom områden som bedöms som strategiskt viktiga för Campus Gotland.

- Det är mycket glädjande att såväl riksdagen som universitetet nu har fattat flera väsentliga beslut för etableringen av Campus Gotland hösten 2013. Det ligger ett intensivt arbete bakom oss och ett fortsatt spännande utvecklingsarbete framför oss på både kort och lång sikt, säger Eva Åkesson.

Verksamheterna vid Campus Gotland kommer huvudsakligen att inordnas i lämpliga institutioner vid Uppsala universitet. För området speldesign finns i nuläget inte någon uppenbar hemvist. Inför samgåendet har en utredning tillsatts för att under våren 2013 se över utbildnings- och forskningsverksamheten inom speldesign. Vid konsistoriets sammanträde beslutades att inrätta en institution för speldesign vid historisk-filosofiska fakulteten med placering på Gotland. Detta är en organisatorisk lösning i avvaktan på utredningen.

För mer information, kontakta Eva Åkesson, mobil: 070-300 06 45, eva.akesson@uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se