Skip to main content

Campus Gotland utvärderat och på rätt väg

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 15:27 CET

Uppsala universitets styrelse (konsistorium) har idag fått en muntlig lägesrapport om hur universitetet går vidare utifrån Lars Haikolas utvärdering av samgåendet mellan Uppsala universitet och tidigare Högskolan Gotland. Efter en remissrunda konstaterar universitetet att utvecklingen i stort på Campus Gotland är positiv.

Konsistoriet fick i december en första information om Lars Hakolas utvärdering. Rapporten har därefter kommunicerats i en intern remissrunda vid universitetet.

- Överlag finns det en positiv syn på vårt nyaste campus och utvecklingen är på många sätt på rätt väg, säger rektor Eva Åkesson.

Ett viktigt mål vid samgåendet var att öka antalet campusstudenter till 1 500 och utvecklingen går i rätt riktning. Antalet har ökat från 715 år 2013 till 934 år 2015, omräknat till helårsstudenter.

Man konstaterar samtidigt att det behöver göras vissa åtgärder för stötta utvecklingen av utbildningsutbudet ytterligare och underlätta för det administrativa arbetet i Visby. Bland annat ska universitetet ta ställning till behovet av fortsatta utvecklingsmedel för verksamheten vid Campus Gotland.

För mer information, kontakta rektorsråd Olle Jansson, tel: 018-471 8220, olle.jansson@uadm.uu.se eller administrativ chef och biträdande universitetsdirektör Therese Iveby-Gardell, mobil: 070-319 984, therese.iveby-gardell@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se