Skip to main content

Celsius-Linnéföreläsningar och symposium ger framtidsperspektiv

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 08:13 CET

Inom ett årtionde kan datorer vara tusen gånger snabbare än idag. Av samma skäl – nyvunna möjligheter att hantera enorma datamängder – kan vi få en inblick i biologiska processer som revolutionerar den medicinska forskningen. Årets Celsius-Linnéföreläsningar den 14 februari hålls av internationella toppforskare inom båda dessa områden.

Torsdagen den 14 februari äger de traditionella Celsius-Linnéföreläsningarna rum på Biomedicinskt centrum, BMC. Årets föreläsare är professor William J. Dally från NVIDIA och Stanford University, USA, och professor Gene Myers, Max Planck Institute, Tyskland. Fredagen den 15 februari hålls ett tvärvetenskapligt Celsius-Linnésymposium på Ångströmlaboratoriet.  

I februari varje år anordnar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten två föreläsningar till minne av Anders Celsius och Carl von Linné. De utvalda föreläsarna är forskare vars världsledande och högaktuella forskning rönt uppmärksamhet i forskarvärlden och är av stort allmänt intresse.

Utvecklingen av snabba datorer har revolutionerat forskning och samhälle. Avgörande för framtidens informationssystem, från smarta telefoner till superdatorer, blir utvecklingen av både processorer och programmeringsmetoder. Celsiusföreläsaren William J. Dally är ledande inom bägge dessa områden. Han kommer att redogöra för hur man inom ett årtionde kan få fram datorer som är tusen gånger snabbare än dagens och vilka möjligheter det innebär.

Linnéföreläsningen behandlar den snabba utvecklingen inom biologi på molekylär nivå med bio-informatik. Gene Myers är berömd för sina epokgörande metoder som använts vid sekvensbestämningen av människans genom. Han kommer att visa hur man kan observera molekylära mekanismer i en cell och på så sätt följa utvecklingen av växande organ, vilket ger djupare förståelse för grundläggande biologiska processer.

- Bägge dessa forskningsfronter är starkt beroende av avancerade beräkningsmetoder och snabba datorer som kan hantera stora datamängder, säger professor Gunnar Ingelman vid institutionen för fysik och astronomi. Det här gäller många av dagens forskningsfronter, och än mer morgondagens. Det kommer också att bli den gemensamma nämnaren i symposiet den 15 februari, där vi täcker ett brett fält från fysik via biologi och medicin till väderprognoser och klimatforskning.

Båda föreläsningarna hålls i Biomedicinskt centrum, The Svedbergsalen (B8), Husargatan 3, Uppsala

Program 14 februari:

Kl.14.00 Celsius-föreläsning
The Challenge of Future High-Performance Computing
Professor William J. Dally, NVIDIA och Stanford University, USA.

Kl.15.30 Linné-föreläsning
Molecular Cell Biology via Bio-Image Informatics
Professor Gene Myers, Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, Tyskland.

Dagen därpå arrangeras ett symposium i Häggsalen, Ångströmlaboratoriet, med föreläsare från ett brett tvärvetenskapligt spektrum. Här diskuterar man mer djupgående och aktuella frågeställningar med anknytning till årets föreläsningar. Förutom Celsius-Linnéföreläsarna framträder forskare vid Uppsala universitet och andra inbjudna föreläsare.   

Program 15 februari:

Kl. 09.00 – 17.00
Science at the Edge of Computing
- A multi-disciplinary symposium on new avenues for high-performance computing and data-handling in research

Alla intresserade är välkomna att ta del av föreläsningarna och symposiet - ingen bokning krävs. Samtliga programpunkter hålls på engelska. Läs mer på universitetets webbplats.

Föreläsningarna den 14 februari sänds direkt på webb-TV.

För mer information, kontakta professor Gunnar Ingelman, ordförande i Celsius-Linnékommittén, institutionen för fysik och astronomi, 018-471 3884, 070-425 0133, Gunnar.Ingelman@physics.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se