Skip to main content

Dags för årets Forskning pågår!

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 15:39 CEST

Den 31 oktober är det dags för konferensen Forskning pågår som vänder sig till anställda inom socialtjänst, skola/förskola samt landstingets verksamheter för barn och ungdom i Uppsala län. Denna gång blandas forskarnas presentationer med lärares, socialarbetares och landstingsanställdas erfarenheter av utvecklingsprojekt och även föreningar har bjudits in att hålla seminarier.

Tema för årets konferens är utanförskap. Flera föredrag handlar om vad etnicitet, genus, funktionshinder och socioekonomiska faktorer betyder för ungas välmående. Bland ett stort antal parallella seminarier har några visat sig särskilt lockande. Väldigt många har anmält sig till Våld i hederns namn, där kulturantropologen Mikael Kurkiala berättar om sin forskning om kulturella skillnader om vår ambivalens kring dessa skillnader. Ett annat populärt seminarium är Barns utsatthet och möten med myndigheter, där professor Elisabeth Näsman berättar om ett projekt där hon undersöker hur barn i utsatta situationer upplever det att vara föremål för myndigheters beslut.

Ett spännande utvecklingsprojekt är Snorkelprojektet som presenteras av barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) i Enköping. Det är ett samarbetsprojekt med Enköpings kommun och syftar till att förbättra det förebyggande arbetet med ungdomars hälsa. Detta sker genom ökat samarbete mellan personal inom olika myndigheter, konkreta handböcker och checklistor till personalen, samt genom att vända sig direkt till de unga via en interaktiv hemsida.

Konferensen är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Landstinget, samt Regionförbundet i Uppsala län.

Program: http://www-conference.slu.se/forskningpagar05/