Skip to main content

Ekonomprogrammet i Uppsala mycket populärt

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 08:30 CEST

Till hösten har det varit ett mycket högt söktryck till de företagsekonomiska utbildningarna i Uppsala. För att komma in på ekonomprogrammet direkt från gymnasiet krävs i Uppsala de högsta betygen i landet.

Det krävdes hela 20,50/20,75 poäng (gymnasiebetyg med eller utan komplettering) för att komma in på ekonomprogrammet i Uppsala direkt från gymnasiet, vilket är mest i landet för de större programmen vid landets universitet.

-    Vi ser detta som ett resultat av vår långsiktiga satsning på utbildningskvalitet med bland annat forskande lärare, ny kursstruktur och tydlig inriktning på ”case” i undervisningen, säger Leena Avotie, prefekt vid företagsekonomiska institutionen, som är värdinstitutionen för programmet.

Ett bevis på att case-utbildningen burit frukt är att Uppsalastudenterna under 2010 vann ”KPMG case competition” i Sverige och sedan kom trea i världsfinalen. Även under 2009 vann Uppsala-studenterna den svenska finalen och fick en bra placering i världsfinalen.

En annan aspekt som bidragit till hög kvalitet är att samarbetet mellan de institutioner som ingår i ekonomprogrammet har intensifierats med ökad integration och ett gemensamt pedagogiskt forum.

-    Värt att framhålla är också föreningen Uppsalaekonomernas långsiktiga engagemang både i utbildningen och berikande kringarrangemang, såsom de årliga Kontaktdagarna mellan studenter och näringslivet, säger Jukka Hohenthal, studierektor vid institutionen.

Om poängsystemet: Anledningen till att man numera kan komma över 20 poäng är att från och med i år gäller de nya reglerna för s k meritpoäng, vilket premierar studenter som valt kurser i bl a språk och matematik. Taktikläsande av korta, lätta kurser för att få högt betyg från gymnasiet lönar sig därmed inte längre. Det nya systemet har dock i år missgynnat äldre studenter som läst färdigt gymnasiet innan reglerna ändrades. Inför höstterminen 2011 kommer förmodligen en ändring av regelverket så att även de äldre studenterna kan tillgodoräkna sig meritpoäng. Handelshögskolan i Stockholm tillämpar inte meritpoäng vid sin antagning.

För mer information kontakta: studierektor Jukka Hohenthal; jukka.hohenthal@fek.uu.se; tel. 018-471 1519 eller prefekt Leena Avotie; leena.avotie@fek.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se