Skip to main content

Ett rekordår för Gustavianum

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2016 08:31 CET

Under 2015 hade Gustavianum hela 80 698 besökare, en ökning mot 2014 med över 60 procent.

-Det har varit ett bra besöksår för de flesta svenska museer, också för Gustavianum, säger museichef Marika Hedin. Men att ökningen blev så kraftig under 2015 beror på att vi för första gången räknar alla dem som går in i museet, inte bara besökare som tar sig in i butiken och köper en biljett. Bland annat Uppsalastudenterna har ju fri entré.

Museet har under 2015 haft generösare öppettider och välbesökta program, något som blivit möjligt genom de nya studentguiderna.

-Från och med 2015 arbetar Uppsalastudenter från alla vetenskapsområden i museet. Utifrån sina speciella kunskapsområden gör de särskilda program och visningar, säger förste antikvarie Cecilia Ödman.

Gustavianum ansvarar för Uppsala universitets stora samlingar av bland annat konst, arkeologi och vetenskapshistoria.

-Museet är som ett British Museum i miniatyr, eftersom vi har samlingar med så stor bredd, från alla tidsåldrar, säger Marika Hedin. Genom universitets forskning och undervisning får vi hela tiden ny kunskap om våra drygt två miljoner föremål, något vi kommer att visa tydligare från 2016 i nya utställningar.

Kontakt:
Marika Hedin, 0701-67 95 93
Marika.hedin@gustavianum.uu.se

Cecilia Ödman, 0704-25 01 67
Cecilia.odman@gustavianum.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se