Skip to main content

EU som aktör i världen

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 08:37 CET

Under de senaste åren har EU arbetat med att stärka sin ställning inom världspolitiken. Målet är att unionen ska bli en ledande global aktör på en mängd olika områden. I boken EU som aktör i världen – Europaperspektiv 2007, som diskuteras vid ett seminarium på Norra Latin den 7 februari, presenteras aktuell forskning om hur EU har lyckat med att etablera sig som en ledande aktör på den världspolitiska scenen.

Under de första fyrtio åren av det europeiska samarbetet fokuserade EU på att föra medlemsländerna närmare varandra, genom att garantera fred och frihandel inom unionens gränser. De senaste årens utveckling har dock i grunden förändrat EU:s roll i världspolitiken. Warszawapaktens upplösning, den snabba ekonomiska utvecklingen i länder som Kina och Indien samt de regionala konflikternas ökade betydelse har förstärkt kraven på EU att inte bara verka för fred och frihandel i Europa, utan också i världen. Sedan en tid tillbaka arbetar därför unionen aktivt med att stärka sin ställning inom världspolitiken. Målet för arbetet är att EU ska utgöra en ledande global aktör.

Frågan är dock om EU lever upp till denna målsättning. I vilken utsträckning och inom vilka politikområden kan unionen sägas vara en ledande global kraft? Med vilka medel utövar EU i så fall detta ledarskap? Vilka är de politiska och ekonomiska konsekvenserna av EU:s sätt att agera i världspolitiken?

De tre universitetsnätverken för Europaforskning i ekonomi, juridik och statskunskap presenterar nu den tionde årgången av Europaperspektiv. Nio forskaruppsatser bidrar där till en samlad bedömning av EU som aktör i världen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt EU:s agerande inom den internationella handels-, bistånds-, miljö- och säkerhetspolitiken.

Boken presenteras vid ett öppet och kostnadsfritt seminarium där de medverkande författarna diskuterar olika aspekter av frågan om EU:s roll i världspolitiken. Dessutom håller Europaminister Cecilia Malmström ett anförande på temat ”EU som aktör i världen”. Moderator är Eva Elmsäter, SVT.

Tid: Onsdagen den 7 februari, kl. 13-17.
Plats: Norra Latin, Stockholm konferenscenter, Drottninggatan 71B.
Anmälan: via e-post till karl-oskar.lindgren@statsvet.uu.se

Mer information om seminariet: http://www.europaperspektiv.se/seminarium.htm

Redaktionen nås via redaktionssekreterare Karl-Oskar Lindgren, telefon 018-471 37 51 alt. 073-420 42 37 eller e-post: karl-oskar.lindgren@statsvet.uu.se

Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/eu.som.id079.htmlPressinformatör
Anneli Waara

E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 1974
Mobil: 0704-250718
Fax: 018- 471 1520
Adress: Box 256, 751 05 Uppsala