Skip to main content

Examensarbete om lagstiftning under utredning får pris

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 09:41 CEST

Årets pris för bästa examensarbete inom fastighetsrätt går till Marie Krohné, som i sitt examensarbete vid Uppsala universitet tittat närmare på fastighetsmäklares ansvar – ett högaktuellt ämne som just nu är föremål för en statlig utredning.


Uppsatsen ”Fastighetsmäklares skyldigheter och skadeståndsansvar enligt 1996 års fastighetsmäklarlag” har tilldelats priset för bästa examensarbete 2006/2007 av Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF) vid Uppsala universitet. Handledare vid landets samtliga juristutbildningar har möjlighet att nominera pristagare.

Marie Krohné tilldelas priset för en välskriven uppsats där hon grundligt går igenom de regler som styr fastighetsmäklares ansvar mot säljare och köpare, samt vad som kan leda till skadeståndsansvar för mäklaren. Hennes grundligt underbyggda slutsats är att det inte är möjligt att fastställa någon klar gräns för detta ansvar. En starkt bidragande orsak är att flera organ – domstolar, myndigheter och andra instanser – kan fatta beslut som påverkar frågan om skadeståndsansvar. Någon entydig praxis angående mäklares ansvar har inte utvecklats, vilket kan leda till rättsförlust såväl för säljare och köpare som för fastighetsmäklare.

Årets pris, 10 000 kronor, delas ut i Uppsala på Fastighetsrättens dag den 19 september, då Marie Krohné presenterar sitt arbete.

Uppsatsen finns på www.iff.uu.se

Kontaktpersoner:
Margareta Brattström (handledare), 018-471 16 23, IFF@jur.uu.se Marie Krhoné, marie.krohne@juristjouren.se


Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/examensarbete.om.id400.html


========================================================================
Pressinformatör
Anneli Waara

E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 1974
Mobil: 0704-250718
Fax: 018- 471 1520
Adress: Box 256, 751 05 Uppsala