Skip to main content

Flyttfåglars fästingar kan sprida viral blödarfeber

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 07:35 CEST

En typ av viral blödarfeber (Krim-Kongo) som förekommer i Afrika, Asien och Balkan har börjat sprida sig till nya områden i södra Europa. Nu visar svenska forskare att flyttfåglar som bär fästingar är en sannolik smittväg. Upptäckten har publicerats i amerikanska smittskyddsinstitutets tidskrift Emerging Infectious Diseases.

Krim-Kongo blödarfeber en allvarlig sjukdom, som börjar med influensaliknande symptom men kan utvecklas till mycket allvarliga tillstånd med hög dödlighet (30%). Sjukdomen förekommer i Afrika, Asien och Balkan, men har nyligen börjat spridas till nya områden i södra Europa. Den orsakas av ett virus som sprids via fästingbett och vanliga värddjur är olika mindre däggdjur. Människor smittas av fästingbett eller närkontakt med smittade däggdjur.

Forskare har nu undersökt spridningsmekanismerna för denna potentiellt dödliga sjukdom. Studien är multidisciplinär med fågelexperter, fästingexperter, molekylärbiologer, virologer och infektionsläkare från Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med kollegor från SMI, Kalmar och Linköping. Dessutom hjälpte ornitologer och frivilliga till med fågelinsamlingen.

Under två vårsäsonger 2009-2010 infångades totalt 14 824 fåglar på de två fågelstationerna på Capri (Italien) och Antikythera (Grekland), på väg från Afrika till Europa. Totalt insamlades 747 fästingar insamlades och analyserades för viruset.

Ungefär 30 olika fågelarter undersöktes och en fågelart, rödhuvad törnskata, som övervintrar i södra Afrika och häckar i mellersta Europa, visade sig bära på virussmittade fästingar.

-    Detta är första gången fästingar infekterade med detta virus påvisats på flyttfåglar. Det ger oss en helt ny förklaring till hur denna sjukdom, och även andra fästingburna sjukdomar, sprids till nya områden där nya däggdjurspopulationer kan infekteras av de smittade fästingarna, säger Erik Salaneck, forskare på institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, och infektionsläkare på  Akademiska sjukhuset.

Hyalomma-fästingen, som sprider den aktuella sjukdomen, trivs inte i norra Europa utan på varmare breddgrader. Men med ett varmare klimat skulle gränsen för både fästingarten och sjukdomen kunna förflyttas norrut med hjälp av flyttfåglar.

Artikeln kommer i tryckt version i december.

Referens: Lindeborg M, Barboutis C, Ehrenborg C, Fransson T, Jaenson TGT, Lindgren P-E, et al. Migratory birds, ticks, and Crimean-Congo hemorrhagic fever virus [letter]. Emerg Infect Dis [Internet]. 2012 Dec

För mer information, kontakta Erik Salaneck, tel:  070-922 98 36, erik.salaneck@medsci.uu.se; eller Thomas Jaenson, professor i medicinsk entomologi, Uppsala universitet, tel: 070-425 05 10, thomas.jaenson@ebc.uu.se  

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se