Skip to main content

FN:s Karen AbuZayd årets Dag Hammarskjöldföreläsare

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2009 10:43 CET

Karen Koning AbuZayd, generalkommissionär vid UNRWA (United Nations Relief and Works Agency), kommer att hålla årets Dag Hammarskjöldföreläsning som ges på inbjudan av Uppsala universitet och Dag Hammarskjölds Minnesfond.

Karen AbuZayd, generalkommissionär för UNRWA sedan 2005, har sin bas i Gaza där hon övervakar FN:s program för utbildning, hälsa och sociala villkor, liksom programmet för mikrofinansiering för de 4.6 miljoner palestinska flyktingarna i området. Ända sedan 2000 har hon i sitt arbete för FN fokuserat på att ge stöd och skapa arbeten till de krisdrabbade i den ockuperade zonen.

Innan UNRWA arbetade Karen AbuZayd för FN:s flyktingkommissionär i 19 år. Hon började sitt humanitära arbete med flyktingar i Sudan i början av 1980-talet och därifrån flyttade hon till Namibia 1989 där hon framgångsrikt hjälpte till att koordinera återflytten av flyktingar från apartheidtiden. Hon har även arbetat i andra gränsområden; t ex Sierra Leone-Liberia och Kenya-Somalia samt i Sarajevo under kriget i Bosnien.

Dag Hammarskjöld-föreläsningen är ett återkommande arrangemang sedan 1998 och hålls till minnet av Dag Hammarskjöld, FN:s andre generalsekreterare, och de värden han stod för i sin gärning: engagemang, humanism och internationell solidaritet och samarbete. Syftet är att i Dag Hammarskjölds anda betona och befästa värdet av internationellt samarbete och solidaritet och att inspirera dem som arbetar inom dessa områden såväl som nya intresserade grupper, särskilt yngre generationer.

Föreläsningen, som är öppen för allmänheten, följs av en frågestund ledd av professor Peter Wallensteen. Medverkar gör även Allmänna Sången.

Tid och Plats: Universitetsaulan, 26 november, kl. 16.15
OBS! Platserna ska vara intagna senast kl. 16.00

Karen AbuZayd kommer även att medverka vid en ceremoni 15.15 vid Dag Hammarskjölds grav på gamla kyrkogården i Uppsala - ett tillfälle för fotografering.

Läs mer om AbuZayd på Dag Hammarskjöldsfondens webbplats där också en filmad version av föreläsningen kommer att läggas ut i efterhand.

För mer information, kontakta koordinator Mattias Lasson vid Dag Hammarskjölds Minnesfond, tel: 018-410 10 06, 076-541 10 06, mattias.lasson@dhf.uu.se

 

Relaterad information:

Intervju med Karen AbuZayd.

Generalkommissionär Karen AbuZayd och Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson skriver i SvD där de lade fram ett tiopunktsprogram för Gazas barn.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten.