Skip to main content

Följ etikernas diskussion på etikbloggen

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 09:37 CET

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) vid Uppsala universitet drar igång en etikblogg på både svenska och engelska. Bloggen kommer att ta upp aktuella ämnen ur både forskardebatten och pressen. Med den svenska versionen vill man öppna en möjlighet att diskutera svenska förhållanden med en bredare publik.

Pär Segerdahl är redaktör för den nystartade bloggen och kommer att skriva både om sin egen och andras forskning. Själv är han filosof och de senaste åren har hans forskning handlat om apors språk, djurvälfärd och genus, men forskargruppen från CRB samlar en bred kompetens.

-    Här finns etiker, filosofer och jurister, men också läkare, sjuksköterskor, en farmaceut och en psykolog. En del av dem kommer att dyka upp som skribenter i bloggen och är med och bidrar till diskussionen, säger Pär Segerdahl.

Bloggen är tänkt som ett komplement till andra mötesplatser och syftet är att förmedla den kunskap som finns inom CRB och det nätverk av forskare man har kontakt med. Inledningsvis ligger fokus på biobanker och hälso- och sjukvårdsfrågor, men det kommer fler ämnen, t ex apors språk, neurofilosofi, dopning och hur vi ska handskas med mänskliga kvarlevor

CRB har valt att göra en svensk blogg som tar upp den svenska debatten och en engelsk blogg som tar upp delar av den svenska bloggens innehåll. Målgrupperna skiljer sig lite åt. Den engelska bloggen riktar sig mer till forskare i bioetik, där debatten är internationell, medan den svenska diskuterar svenska förhållanden för en bredare publik.

-    Vi publicerar nästan all vår forskning på engelska. Därför känns det extra roligt att göra vår forskning tillgänglig på svenska, säger initiativtagaren Mats G. Hansson, föreståndare vid centrum för forsknings- och bioetik.

Besök etikbloggen på www.etikbloggen.crb.uu.se eller den engelska versionen på www.ethicsblog.crb.uu.se

För mer information, kontakta Pär Segerdahl, docent i teoretisk filosofi, 018-471 61 72, 070-282 93 09, par.segerdahl@crb.uu.se eller Mats Hansson, professor i biomedicinsk etik, 018-471 61 97, 076-341 20 50, mats.hansson@crb.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se