Skip to main content

Förbättrade DNA-analyser ger säkrare brottsutredning

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 14:02 CET

Då mängden DNA inte räcker till för en vanlig DNA-analys kan man i stället
använda sig av mitokondrie-DNA. För en sådan analys krävs nämligen mindre
än en enda cell. Martina Nilsson har utvecklat nya metoder för hur man
snabbt och säkert ta fram DNA-bevis inom brottsutredningen, främst med
hjälp av just mitokondrie-DNA. Hon försvarar sin avhandling vid Uppsala
universitet den 23 februari.


Vid en vanlig DNA-analys i samband med en brottsutredning analyserar man
mellan tio och sexton olika markörer som finns i cellkärnans DNA. Om DNA
från ett bevismaterial matchar DNA från en misstänkt person resulterar det
ofta i ett mycket starkt bevisvärde. I vissa fall räcker dock inte mängden
DNA till för den här typen av rutinanalys, och det är då den betydligt
känsligare analysen av mitokondrie-DNA (mtDNA) kommer in i bilden.
Mitokondrierna finns i cytoplasman runt cellens kärna och är cirka tusen
till antalet - jämfört med cellkärnans DNA, som bara finns i två kopior.
Därför kan en mtDNA-analys göras även på en del av en cell.

- Med tanke på att vi dagligen tappar tusentals celler genom bland
annat hud, hår och saliv kan man förstå att det är näst intill omöjligt att
inte lämna några DNA-spår efter sig till exempel på en brottsplats, säger
Martina Nilsson.

I avhandlingen, som består av fem olika studier, har hon använt sig av de
tekniker som redan finns för att ta fram snabbare och mer exakta
analysmetoder. I utvecklingen och utvärderingen av metoderna har hon använt
DNA från flera riktiga, avslutade brottsfall.

- För att bättre förstå hur många DNA-kopior olika typer av material
innehåller har jag bestämt mängden av DNA i de typer av bevismaterial som
ofta används, som hår, smycken och fingeravtryck, berättar hon.

Tidsperspektivet är viktigt vid brottsutredningar, och med hjälp av ett
förtest har Martina Nilsson lyckats förkorta tiden för mtDNA-analyser
avsevärt. Hon visar också hur man, genom att analysera en större del av
mitokondriens DNA än vanligt kan få fram säkrare resultat. Slutligen har
hon tagit fram en metod för att skilja blandningar av olika personers mtDNA
från varandra.

- Det kan vara väldigt värdefullt om flera personer har kommit i
kontakt med samma bevismaterial, till exempel en rånarluva, förklarar hon.

Bildtext till bifogad bild: Rotdelen av ett ryckt hårstrå, där kärn-DNA i
cellerna syns som blå prickar. En vanlig DNA-analys görs med hjälp av
kärn-DNA, men för att göra en mtDNA-analys kan man även använda tappade
hårstrån som inte innehåller något kärn-DNA.

Fler bilder finns att få via Johanna Blomqvist
(johanna.blomqvist@uadm.uu.se).

För mer information, kontakta Martina Nilsson, 018-471 48 01, 070-171 52
81, e-post: martina.nilsson@genpat.uu.se

Läs avhandling på:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7458


Länk till pressmeddelande med eventuella bilder:
http://info.uu.se/press.nsf/pm/forbattrade.dnaanalyser.id899.htmlPressinformatör
Johanna Blomqvist

E-post johanna.blomqvist@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 19 32
Mobil: 070-425 08 64
Fax: 018-471 15 20
Adress: Box 256, 751 15 Uppsala