Skip to main content

Författare anställs som gästlärare på litteraturvetenskapen

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 07:30 CEST

Författarna Ola Larsmo och Cecilia Davidsson har anställts på deltid på institutionen för litteraturvetenskap vid Uppsala universitet under en termin. Tanken är att de ska bidra med sin författarkompetens både inom grundutbildningen och på högre nivåer.

-    De ska bidra med sina perspektiv på texter vi läser och skriver. Vi tror att de kommer att inspirera studenterna och befrukta diskussionerna på forskarutbildningen, säger prefekten Lars Burman, professor i litteraturvetenskap.

Han är nöjd att institutionen kunnat göra denna extra satsning på försök under en termin. I anglosaxiska länder är det vanligt att aktiva författare deltar i universitetslivet. Ola Larsmo och Cecilia Davidsson är anställda på 25 procent och de kommer både att delta i seminarieverksamheten och diskussioner kring avhandlingar och andra texter.

Redan nästa vecka genomförs ett offentligt dialogseminarium där Larsmo och Davidsson ställer romanformen mot novellen.

Tid och plats: 16 september kl. 18.15-20.00 i Geijersalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3p.

Läs mer om författarna:

Ola Larsmo.

Cecilia Davidsson.


För mer information kontakta: Lars Burman, prefekt och professor i litteraturvetenskap vid institutionen för litteraturvetenskap, tel: 018-471 29 40, 070-296 50 22, Lars.burman@littvet.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se