Skip to main content

Förskollärarutbildningen firar 100 år

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 12:58 CEST

Uppsalas förskollärarutbildning har funnits i 100 år och det firas den 19 oktober med föreläsningar och panelsamtal om framtiden. Och man kan också glädjas över att intresset för utbildningen är större än på länge.

- Ja, vi har i år en lång kö med reserver till utbildningen och det är vi mycket glada för. Ett stort intresse är bra för utbildningen och visar på den betydelse förskolans pedagogik har för barns lärande och utveckling, säger Anna Hagborg, utbildningsledare vid fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Firandet äger rum i sal Eva Netzelius på Campus Blåsenhus, där en rad spännande projekt presenteras av forskare, doktorander och lärare. Dagen avslutas med ett panelsamtal om utbildning och forskning inom förskolan i ett framtidsperspektiv.

Förskollärarutbildningen i Uppsala är en av landets äldsta utbildningar inom sitt område. Då den startade i privat regi 1912 skedde det under väsentligt annorlunda betingelser än på andra håll. Under sitt första decennium var den en påbyggnad till flickskolan och organisatoriskt kopplad till Upsala Enskilda Läroverk. 1963 blev den ett statligt förskoleseminarium och växte under ett par decennier till en av landets största utbildningar. Genom högskolereformen 1977 blev den en egen institution vid Uppsala universitet för att efter en dramatisk nedläggningsperiod i mitten av 1980-talet återuppstå som en integrerad del av universitetets lärarutbildning. Idag är den ett eget program inom den nya lärarutbildning som startade 2011.

Läs programmet med föreläsningar och panelsamtal.

För mer information, kontakta Ingrid Holmbäck Rolander, jubileumsgruppen, tel: 073-589 27 10 eller Anna Hagborg, utbildningsledare, tel: 070-167 93 35

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se