Skip to main content

Förslag på process för framtagande av förslag på rektor på intern remiss

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 17:06 CEST

Konsistoriet beslutade idag om att formerna för framtagande av förslag på rektor ska skickas på intern remiss med utgångspunkt från det förslag på process som tagits fram av universitetsdirektören.

Rektor Eva Åkessons första mandatperiod går ut den 31 december 2017. Inför detta har universitetsdirektören på konsistoriets uppdrag tagit fram ett förslag på process för rekrytering av rektor och utseende av prorektor. Förslaget har utarbetats efter en intern beredning vid dekanmöte, prefektmöte, ledningsrådet och med senaten.

Efter justeringar kommer förslaget nu att gå ut på intern remiss, måndagen den 31 oktober. Förslaget kommer att bli tillgängligt på universitetets webb under eftermiddagen den 27 oktober.

Målet är att få en process som ger bästa möjliga förutsättningar för Uppsala universitets fortsatta utveckling. Baserat på inkomna synpunkter kommer sedan ett justerat förslag att behandlas vid nästa konsistoriesammanträde i december. Därefter inleds processen.

Rektorsval - fakta:
Enligt 2 kap 8 § Högskoleförordningen anställs rektor genom beslut av regeringen efter förslag från konsistoriet. Innan konsistoriet lämnar förslag till regeringen ska lärare, övriga anställda samt studenter höras på det sätt som konsistoriet beslutat.

För mer information, kontakta kommunikationsdirektör Pernilla Björk, tel 070-291 1524

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se