Skip to main content

Första datavetarprogrammet firar 30

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 08:29 CET

Det datavetenskapliga programmet startade 1981, som det första i Sverige. Detta 30-årsjubileum firas nu på fredag den 11 november med en temadag riktad till programmets nuvarande studenter och sedan en fest för studenter och alumner under kvällen.

Det framväxande användandet av datorsystem i alla samhälls- och industrigrenar skapade ett stort behov av en utbildning i hållbar utveckling av tillförlitlig programvara, exempelvis för säkerhetskritiska tillämpningar. Som första datavetenskapliga programmet i Sverige startades det vid Uppsala universitet 1981.  Sammanlagt har ungefär 2000 studenter läst på programmet.

Omvärldens behov av välutbildade datavetare har under dessa 30 år, med några enstaka års undantag, stadigt vuxit så studenterna alltid kunnat gå ut i en bra arbetsmarknad.

-    Behovet av säker programvara växer ständigt och påverkas inte särskilt mycket av konjunktursvängningar. Effekterna av den så kallade IT-bubblan i början av 00-talet var exempelvis förhållandevis lindriga. Den påverkade rekryteringen till programmet mer än arbetsmarknaden för dem som gick ut, säger Olle Gällmo på institutionen för informationsteknologi, programansvarig och själv alumn från programmet.

Det datavetenskapliga programmet är sedan 2007 uppdelat i ett treårigt kandidatprogram följt av ett tvåårigt masterprogram. Det senare är engelskspråkigt och lockar till sig studenter från hela världen.

-    Uppsala universitets internationella position inom datavetenskap är stark. Masterprogrammet är störst i sitt slag i Sverige, både i antal studieplatser och i söktryck, säger Olle Gällmo.

Kontaktpersoner:
Olle Gällmo, programansvarig, 018-471 10 09, olle.gallmo@it.uu.se
Kristiina Ausmees, student och jubileumsansvarig, 070-969 58 39, kristiina.ausmees.6498@student.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se