Skip to main content

Förstärkt planering ska ge lägre lokalkostnader

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 13:37 CET

Genom bättre samordning av institutionernas lokalbehov ska lokalkostnaderna minska vid Uppsala universitet. Konsistoriet behandlade idag internrevisionens rapport om lokalkostnaderna och tog del av de åtgärder som ska förbättra situationen.


Lägre lokalkostnader för institutionerna och en väl samlad verksamhet för studenter och forskare i form av campusområden. Det är två positiva effekter av de sedan 1998 gällande reglerna för resurstilldelning till institutionerna för lokalkostnader. Tilldelningen baseras på omfattningen på institutionens forskning och utbildning, vilket innebär ett incitament för besparingar genom att pengarna inte är öronmärkta för lokaler. Hyresavtal tecknas mellan hyresvärd och förvaltningens byggnadsavdelning, som sedan upprättar interna avtal med institutionerna. Uppsägningstiden för de interna avtalen är 12 månader, medan universitetets avtal ofta är tecknade på betydligt längre tid, särskilt gäller detta lokaler för laborativ verksamhet. Detta innebär att universitetet kan drabbas av kostnader för tomma lokaler vid omflyttningar.

En färsk rapport från internrevisionen visar att kostnaderna för tomma lokaler uppgår till 7.3 procent av de totala lokalkostnaderna, och pekar på att det finns ett behov av att förbättra rutinerna för att minska risken för lokalöverskott.

- Det måste alltid finnas en flexibilitet i form av en del tomma lokaler, eftersom utbildning och forskning är verksamheter vars behov ständigt förändras, ibland med tvära kast. Våra lokalkostnader är 13,9 procent av omsättningen, vilket är förhållandevis lågt jämfört med andra universitet. Men rapporten visar ändå att vi måste ta ett samlat grepp på frågan, säger Jan Ivar Mattsson, biträdande universitetsdirektör vid universitetet.

Enligt verksamhetsplanen för 2007 ska universitetet ta fram en långsiktig plan för lokalförsörjningen. Vid dagens konsistoriemöte fick också byggnadsavdelningen i uppdrag att komma med förslag på förbättringar av lokalförsörjningsprocessen.

Mest tomma lokaler finns för närvarande vid BMC. Det kan delvis förklaras med de senaste årens samordning av närstående verksamheter i nya campusområden, men beror också på att en hel avdelning flyttat till Stockholm och på att SLU flyttar verksamhet till Ultuna. En arbetsgrupp har fått i uppdrag att se över möjligheterna att flytta andra verksamheter till BMC.

- Universitetets verksamhet har vunnit på att flytta samman institutioner, både i form av ökad samverkan och högre externa projektanslag. Men byggnadsavdelningens bedömning är att vi borde kunna komma ner till en vakansgrad på 4-5 procent, säger Jan Ivar Mattsson.

För mer information: biträdande universitetsdirektör Jan Ivar Mattsson,
tel: 018-471 17 03 eller e-post: Jan_Ivar.Mattsson@uadm.uu.se
Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/forstarkt.planering.id87F.html


Pressinformatör
Annica Hulth

E-post annica.hulth@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 19 86
Mobil: 070-425 06 44
Fax: 018-471 15 20
Adress: Box 256, 751 15 Uppsala