Skip to main content

Forskare möter praktiker i internationellt möte om människohandel

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 11:47 CET

Hur den globala människohandeln ska bekämpas är en brännande aktuell och mycket angelägen samhällsfråga. Men det behövs bred samverkan för att nå resultat. På torsdag, den 25 november, arrangeras en konferens vid Centrum för rysslandsstudier där världsledande forskare möter dem som arbetar praktiskt med problemet.

Människohandel är ett globalt samhällsproblem som kräver en gemensam och övergripande lösning. Under de senaste åren har framsteg fortlöpande gjorts i utvecklandet av en gemensam syn på människohandel och det har gjorts alltfler studier i ämnet. Men det förekommer fortfarande brister i pågående utredningar och informationsinsamlingen och det behövs ett större kunskapsutbyte mellan relevanta aktörer. En bristande dialog mellan akademiker och praktiker utgör även ett hinder för forskningen.

Ambitionen med seminariet är att föra samman världsledande forskare från olika discipliner och viktiga aktörer på den operativa nivån i syfte att utbyta information om människohandel och underlätta inrättandet av nätverk mellan dessa nyckelpersoner.

Bland talarna finns bland annat Dr. Louise Shelley, George Mason University of Virginia, USA, även grundare av Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC), Ingela Klinteberg, åklagare vid den internationella åklagarmyndigheten samt Sarah Craggs från organisationen IOM.

Konferensen har redan väckt stort internationellt intresse och kommer bland annat att besökas av representanter från den ryska åklagarmyndigheten i Moskva, ett antal ambassader och andra länders departement samt forskare och praktiker verksamma inom FN och andra internationella organisationer verksamma i kampen mot människohandel.

Konferensen, ”Human Trafficking – The Nexus between Research and Operative Work”, är ett samarbete mellan Centrum för rysslandsstudier (Uppsala universitet), Centrum för polisforskning (Uppsala universitet) och The Council of the Baltic Sea States (CBSS).

Journalister hälsas välkomna att delta i konferensen.

Tid: 25 november 2010, 09:00-17:00
Plats: Uppsala universitet, Universitetshuset, Sal X (tio)

För mer information, kontakta Jevgenija Gehsbarga, tel: 018-471 16 30, jevgenija.gehsbarga@ucrs.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se