Skip to main content

Framtiden för europeisk forskning diskuteras

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 16:32 CEST

Vilka strategier krävs för att Europas universitet ska kunna konkurrera i framtiden? Hur ska man klara finansieringen? Det är frågor som ska diskuteras när Europas universitetsrektorer samlas till konferens vid Uppsala universitet den 20-22 oktober.

Det är EUA, European University Association, som står bakom konferensen som i år har Uppsala universitet som värd. Vid ett möte för Europas utbildningsministrar i maj i år sade EUA:s president professor Georg Winckler att ”Europa behöver starka universitet som motorer i kunskapstriangeln utbildning, forskning och innovation”.

- Europa behöver stärka sin forskningskapacitet för att möta den globala konkurrensen, säger rektor Bo Sundqvist, som öppnar konferensen.

Konferensen kommer att fokusera på de utmaningar som universiteten ställs inför för att klara detta. Det kommer att kräva förändringar av såväl forskningskultur som styrning och förvaltning, liksom en översyn av kostnader och finansieringsvägar.
Nuvarande finansieringssituation för universitet runt om i Europa kommer att diskuteras, liksom olika möjliga, framtida modeller. Dessa kommer sedan att följas upp vid framtida EUA-konferenser.

Medverkar gör bland andra:
* Jerzy Buzek, ansvarig för sjunde ramprogrammet i Europaparlamentet, f d premiärminister i Polen.
* Georg Winckler, president EUA.
* Wilhelm Krull, generalsekreterare, Volkswagen Foundation, Germany
* Kerstin Eliasson, statssekreterare åt utbildnings- och kulturminister Pagrotsky
* Anders Björck, landshövding, Uppsala län
* Bo Sundqvist, rektor vid Uppsala universitet, ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF.

För mer information och preliminärt program: http://www.eua.be/eua/en/Uppsala_conference.jspx

OBS Anmälan krävs, antalet platser för svenska medierepresentanter är begränsat.
Kontakta: Anneli Waara, 018-471 1974, eller anneli.waara@uadm.uu.se


Anneli Waara