Skip to main content

Globalt utbildningsbehov inom kärnkraft diskuteras på konferens

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 07:38 CEST

Intresset för kärnkraft ökar världen över. En flaskhals i utvecklingen är tillgången på utbildad personal. Den 28/9-1/10 hålls en internationell IAEA-konferens på Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, där frågan om kompetensförsörjning inom den globala kärnkraftssektorn ska diskuteras.

Konferensen uppmärksammar det faktum att många kärnkraftsspecialister världen över går i pension samtidigt som föråldrad kärnkraftsteknik ska bytas ut, fler reaktorer byggas och nya kärnkraftprogram planeras. En helt ny generation kärnkraftteknologi, s k Generation IV, håller också på att utvecklas, som innebär att det måste finnas stora mängder kompetent personal till sektorn på längre sikt. Sammantaget innebär detta att nya strategier för utbildning och forskning inom kärnteknikområdet måste utvecklas för att säkra världens kompetensförsörjning.

-    Det är mycket som händer nu inom sektorn. Ett 50-tal länder är till exempel enligt IAEA i olika stadier av planering för ny kärnkraft. Personer med rätt kompetens är flaskhalsen i utvecklingen, säger Ane Håkansson professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet.

Under många år har kärnkraften varit satt på undantag politiskt och resursmässigt – i Sverige och i flertalet andra länder. Det har lett till att universitetens kärnkraftsutbildningar varit lågprioriterade och forskningen svårfinansierad. Men trenden har vänt och nu finns ett stort intresse världen över.

I Sverige har man i unikt samarbete mellan stat, industri och lärosäten (Svenskt kärntekniskt centrum, SKC, där Uppsala universitet/KTH/Chalmers ingår) lyckats skapa en finansieringsplattform och därmed lyckats knyta lärarkompetens till de tre högskolorna igen. Därmed står man väl förberedda nu när efterfrågan på utbildning och forskning kring kärnkraftsteknik ökar.

-    Vi har haft samtal direkt med IAEA om de utbildningsstrategier vi utvecklat här i Uppsala, och att de nu vill förlägga sin konferens här är en tydlig signal att de tycker att vårt system för kompetensförsörjning är intressant, säger Ane Håkansson.

IAEA:s konferens ”Technical Meeting on Training and Educational Systems for Nuclear Industry” äger rum 28/9-1/10 i samband med SKC:s årliga möte på Ångströmlaboratoriet.

-    Därmed kan vi erbjuda de internationella experterna från IAEA-konferensen möjlighet att möta företrädare för svenska universitet, industri och myndigheter, säger Håkansson.

Kontaktperson: Ane Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik, tel: 018-471 32 51 eller 070-167 90 95, e-post: ane.hakansson@fysast.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se