Skip to main content

Har du diabetes? Var aktiv!

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:01 CET

Är du ansvarstagare eller följsam eller uppgiven när det gäller din diabetes behandling? Om du har en självbestämmande och aktiv roll i din behandling lever du antagligen väl med diabetes. Det visar Anikó Vég i sitt avhandlingsarbete. Disputationen ägde rum den 29 september.


Under åtta år har ett erfarenhetsbaserat patientutbildningsprogram i form av studiecirklar för personer med typ 2 diabetes pågått på 38 apotek över hela landet. Fokus i utbildningen har skiftat från den traditionella informationsbaserade utbildningen till en egenvårdbefrämjande utbildning. Gruppledarna arbetade med deltagarnas förståelse av diabetes genom en erfarenhetsbaserad utbildning. Deltagarna fick möjlighet att diskutera i grupp och reflektera över aktuella problem med andra människor med samma diagnos, att laga mat tillsammans och testa nya livsmedel, att lära sig skatta och mäta sin blodsockernivå. Förväntningarna av denna typ av patientutbildning var att deltagarnas förståelse av diabetes skulle förändras och att oron över diagnosen skulle bearbetas. Det skulle i sin tur leda till en förbättrad egenvård och metabolisk kontroll. Projektet gav de förväntade resultaten och Anikó Vég har också kunnat visa att upplevelsen av den egna rollen i behandlingen påverkar blodsockerstyrningen
- en aktiv och självbestämmande syn och även en följsam attityd till diabetesbehandlingen hade en sänkande effekt, medan en passiv syn resulterade i förhöjda blodsockervärden.

Utifrån en enkätundersökning kunde tre så kallade egenvårdsprofiler
urskiljas: personer som beskrev sig som aktiva och huvudansvariga för sin diabetesbehandling; personer som följt vårdpersonalens råd och inte vågade bli självbestämmande; Personer som var uppgivna och uttryckte bekymmer och berättade om hinder för att sköta sin sjukdom på ett tillfredställande sätt. Resultaten bekräftade att det fanns en stark relation mellan patienternas uppfattning/förståelse av diabetesbehandlingen och den långsiktiga metaboliska kontrollen även om personens uppfattningar varierade över tid. Som följd av detta sammanställde vi en modell om hur lärandeprocessen av egenvård i diabetes går till, från nybörjare till expertpatient.

För mer information, kontakta Anikó Vég, tel: 018-611 35 65, 073-903 07 40,
e-post: aniko.veg@pubcare.uu.se


Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/har.du.id177.html

Pressinformatör
Anneli Waara

E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 1974
Mobil: 0704-250718
Fax: 018- 471 1520
Adress: Box 256, 751 05 Uppsala