Skip to main content

Hedersdoktorer inom medicin och farmaci utsedda

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 07:19 CEST

Björn Ekström, tidigare vd på företaget Olink, vetenskapsjournalisten Jan-Olov Johansson och professor John Lambris har utsetts till nya hedersdoktorer vid medicinsk fakultet. Ny hedersdoktor vid farmceutisk fakultet blir Yuichi Sugiyama, chef för Sugiyama Laboratory vid RIKEN Innovation Center i Yokahama, Japan.

Farmaceutiska fakulteten:
Professor Yuichi Sugiyama är chef för Sugiyama Laboratory vid RIKEN Innovation Center i Yokahama, Japan. Mellan 1991 och 2012 var han professor vid institutionen för molekylär farmakokinetik vid universitetet i Tokyo. Sugiyama är sedan flera år världens mest citerade forskare inom området farmakologi och toxikologi. Han har gjort viktiga bidrag inom såväl fysiologiskt baserad farmakokinetik, där ett läkemedels omsättning i djur och människor studeras, som molekylär farmakokinetik. Inom det senare området har hans grundläggande kartläggning av transportprocesser i lever, njure, tarm och hjärna bidragit till ökad förståelse och förbättrade prediktioner av läkemedelsomsättningen i dessa organ. Forskare vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet har genom åren på flera sätt samarbetat med professor Sugiyama, t.ex. inom forskarskolor och i samband med vetenskapliga symposier.

Medicinsk fakulteten:
Björn Ekström utses till hedersdoktor för sina stora insatser att vidmakthålla och utveckla omvandlingen av akademiska framsteg till industriell nytta i Uppsalaregionen. Han arbetade under 18 år vid Pharmacia Biotech i Uppsala, bland annat som chef för en forskningsavdelning med uppgift att utveckla nya bioteknologiska metoder. Ekström blev den först anställda när företaget Pyrosequencings grundades i Uppsala och underhöll centrala poster inom organisationen innan han lämnade företaget 2003. Året efter grundade han företaget Olink tillsammans med forskare vid Uppsala universitet och under hans ledning utvecklades det till ett företag som mycket effektivt omvandlar akademiska framsteg till industriell nytta och ger internationell spridning åt teknologier utvecklade vid Uppsala universitet. Som VD för Olink har Ekström också medverkat till starten av företagen Halo Genomics och Q-linea, där han i styrelserna bidragit med sin stora industriella erfarenhet. Han kompletterar en mycket god förståelse för värdet av akademisk grundforskning med en mycket omfattande kompetens inom industriell produkt- och affärsutveckling.

Professor John Lambris, University of Pennsylvania, Philadelphia, är en världsledande forskare inom forskningsområdet naturlig immunitet, speciellt komplementsystemets biologi. Vårt medfödda immunförsvar har fundamental betydelse för vårt försvar mot mikroorganismer och för vår förmåga att skilja mellan kroppsegna och främmande ämnen. Aktivering av olika delar av immunsystemet kan förorsaka vävnadsskador vid exempelvis autoimmuna sjukdomar, cell- och organtransplantationer, stroke och hjärtinfarkt. Okontrollerad aktivering av komplementsystemet kan även leda till problem vid användandet av medicinsk utrustning, t ex hjärtlungmaskiner och dialysapparatur. Lambris har gjort grundläggande studier inom komplementsystemets biokemi och även visat att det är involverat i annat än immunprocesser, bland annat vid fosterutveckling. En av de viktigaste bedrifterna är utvecklingen av Compstatin, den första beskrivna peptid som hämmar komplementaktivering på s k C3 nivå. Denna utvecklas för tillfället till ett läkemedel för behandling av flera olika sjukdomar.

Jan-Olov Johansson är en av Sveriges mest skickliga och välrenommerade vetenskapsjournalister. Han fick sin grundutbildning vid SLU och blev agronom 1980. Johansson kom tidigt in på den vetenskapsjournalistiska banan och blev sedan en välkänd röst i Vetenskapsradion. Hans journalistiska insatser har spelat en stor roll för vetenskapssamhället i Uppsala. Johansson var med och grundade Vetenskapsradion och har varit producent och programledare för mer än l 00 radioprogram om vetenskap, jordbruk och miljö. Fram till 2009 var han ”senior reporter” vid Sveriges Radio. På senare tid har han framför allt ägnat sig åt den vetenskapliga debatten. Johansson har lett många debatter om forskning och forskningsfinansiering och kommenterat vetenskap i en egen spalt i UNT. Han har också lett flera populärvetenskapliga föreläsningsserier i samarbete mellan Uppsala universitet och UNT. Bland dessa kan nämnas ”Livet, universum och allting”, ”Enfald eller mångfald” samt ”Fakultet X eller utvecklingssamtal för nyfikna”. Johansson är styrelseledamot i Svensk förening för vetenskapsjournalistik och har varit ordförande i Sällskapet för medicinjournalister.

För mer information, kontakta värdarna: Per Artursson (för Sugiyama), tel: 018-471 44 71, Ulf Landegren (för Ekström), tel: 070-896 26 04, Bo Nilsson (för Lambris), tel:  070-543 39 77 och Ulf Pettersson (för Johansson), tel: 070-425 61 49.

 

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se