Skip to main content

Helsingforsprofessor utsedd till hedersdoktor

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 07:05 CEST

Outi Suviranta, professor vid juridiska fakulteten, Helsingfors universitet, har utsetts till hedersdoktor vid Uppsala universitets juridiska fakultet för sina framstående insatser inom svensk, nordisk och europeisk förvaltningsrätt.

Outi Suviranta är sedan augusti 2008 professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet.  I september i år utnämndes hon till domare i Högsta Förvaltningsdomstolen i Finland och tillträder den 1 november 2012. Hon har varit forskare vid Finlands akademi och har också bland annat tjänstgjort som lagstiftningsråd.

Suviranta har genom sin forskning visat stor förtrogenhet med både nordisk och europeisk förvaltningsrätt, inte minst med den tyska traditionen. Hennes forskning präglas av teoretisk medvetenhet inom förvaltningsrätten och omfattar såväl organisatoriska förhållanden som enskildas rättsskydd. Vidare har hon ingående behandlat förvaltningsrättsliga principer och EU-rättens inverkan på förvaltningsrättens område. Hon är aktiv inom det för förvaltningsrätten viktiga nordiska samarbetet, både genom Nordiskt Administrativt Förbund och det nordiska förvaltningsrättsliga seminariet.

För mer information, kontakta Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt, tel: 018-471 20 13, lena.marcusson@jur.uu.seUppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se