Skip to main content

Industriellt samarbete om Uppsalas solceller

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2003 10:00 CEST

Om cirka fem år finns de första fabrikstillverkade solcellspanelerna som utvecklats i Uppsala på marknaden. Det kan bli verklighet tack vare ett nytt avtal mellan tre stora företag, två investeringsfonder och ett avknoppningsföretag från Uppsala universitets Ångström Solar Center.

Svensk solcellsteknik har länge legat i forskningstäten. Ångström Solar Center vid Uppsala universitet har gällande världsrekord i verkningsgrad för solcellsmoduler tillverkade med tunnfilmsteknik, 16,6 %. Det är lika högt som de bästa solcellsmodulerna som nu bland annat används för elproduktion i de stora demonstrationsprogrammen i Japan och Tyskland. Med tunnfilmsteknik kan man nå betydligt lägre tillverkningskostnader än med dagens solcellsteknik, så låga att solceller kan få ett stort genomslag i framtidens elproduktion. Nu har nästa steg mot realisering av detta tagits i och med att tre stora svenska företag och två investeringsfonder har beslutat att investera i utvecklingen av ett kommersiellt företag som baserar sig på tekniken från Ångström Solar Center.

Företagets namn är Solibro AB och är lokaliserat till Uppsala. Solibro grundades av fyra forskare från Ångström Solar Center och den inledande företagsutvecklingen har stöttats av Uppsala Universitet Utveckling AB och Teknikbrostiftelsen i Uppsala som också är delägare. Företagen som investerar i Solibro är ABB AB, Sydkraft AB och Vattenfall AB. Investeringsfonderna är 6:e AP-fonden och norska Energy Future Invest.

Målsättningen med Solibro är att bygga upp ett producerande företag inom ett teknikområde som har en gigantisk utvecklingspotential de närmaste decennierna. Verksamheten inom företaget Solibro de närmaste åren blir att utveckla laboratoriemetoderna från universitetsforskningen till fullskalig produktionsteknik med hög internationell konkurrenskraft. Detta utvecklingsarbete medfinansieras av Energimyndigheten. I en fortsättning skall en komplett produktionsanläggning tas i drift. Efter cirka fem år planeras de första kompletta solcellsmodulerna lämna fabriken.

Ångström Solar Center är ett forskningsprogram vid Uppsala universitet som stöds av Energimyndigheten och Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning. Det startade 1996 och pågår till och med år 2004. Det är den långsiktiga och tillämpningsorienterade verksamheten inom detta program som lagt grunden för starten av Solibro. Ytterligare två teknikområden finns inom Ångström Solar Center, smarta fönster och nanostrukturerade solceller. Smarta fönster är också de i inledningen av en kommersiell utveckling och på sikt gäller samma målsättning nanostrukturerade solceller.

För mer information kontakta Lars Stolt tel.: 018 - 471 30 39, 0706 - 37 09 19