Skip to main content

Inventering av äldre medicinska preparat överlämnas till regeringen

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 10:06 CET

Uppsala universitet har gjort en noggrann inventering av medicinska preparat, inklusive mänskliga kvarlevor, som finns kvar som ett arv från äldre tiders forskning och utbildning. Sammanställningen överlämnas nu till utbildningsdepartementet som hanterar eventuella anspråk från organisationer.

Vid Uppsala universitet finns medicinska preparat, ett arv från äldre tiders forskning och undervisning, som förvarats vid olika institutioner och förråd där de återfunnits, t ex då institutioner flyttat från äldre hus till nyare. Materialet består bland annat av skelettdelar och konserverat biologiskt material. 2006 gjordes på uppdrag av kulturdepartementet en inventering av känt material och en sammanställning från bland andra Uppsala universitet överlämnades. Delar av materialet lämnades till historiska museet i Stockholm, annat blev kvar vid universitetet.

För något år sedan bestämde universitetet att en ny genomgripande inventering skulle göras, för att få en klar bild av vad som fanns i Uppsala. Det fanns anledning att tro att den tidigare inventeringen inte blivit komplett. Allt material som hittades har undersökts av osteologiskt kunnig personal, registrerat och sammanställts. Informationen rapporteras nu till departementet utreder eventuella anspråk och fattar beslut i denna typ av ärenden.

-    Vi tycker att det är viktigt att hantera detta på bästa möjliga sätt. Nu har en noggrann inventering gjorts och vi vill säkerställa att all information finns tillgänglig och samlad i fall någon vill göra anspråk på någon del av material. Vi följer sedan de beslut som fattas av departementet, säger Margaretha Andersson, enhetschef på utrednings- och ledningssekretariatet vid Uppsala universitet.

Kontaktperson: Margaretha Andersson, 018-471 18 76, 070-167 93 31, margaretha.andersson@uadm.uu.se  

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se