Skip to main content

Jan Eliasson utsedd till hedersdoktor

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 11:37 CEST

Nyblivne ordförande för FN:s generalförsamling, Jan Eliasson, har utsetts till hedersdoktor vid Uppsala universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

Jan Eliasson (f 1940), tidigare svensk ambassadör i Washington, antogs efter civilekonomutbildning vid Handelshögskolan i Göteborg som attaché vid utrikesdepartementet 1965. Sedan följde utnämningarna i rask takt och 2000 blev han ambassadör i Washington. Han har nyligen, som förste svensk, utsetts till president för FN:s generalförsamling för år 2005, och ledde i september FN:s toppmöte i New York. Eliasson har varit undergeneralsekreterare i FN och chef för dess humanitära avdelning, samt personlig rådgivare åt Olof Palme i Iran-Irakkonflikten. På 70-talet utarbetade han tillsammans med professor Leif Lewin vid Uppsala universitet ett utbytesprogram mellan universitetet och utrikesdepartementet, och sedan 1988 har han varit en återkommande föreläsare vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

Promotionen äger rum den 27 januari.


Anneli Waara