Skip to main content

Kick-off för tvärvetenskaplig proteinforskning

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 09:45 CEST

Till hösten inleder det nygrundade Uppsala Berzelii Center sin verksamhet på allvar, vilket firas med en kick-off måndagen den 27 augusti. Målet med den tvärvetenskapliga satsningen är att öka förståelsen för hur neurodegenerativa sjukdomar som ALS och Alzheimer uppkommer samt att ta fram förbättrad diagnostik.


Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics grundades vid årsskiftet och får under 10 år finansiering från VINNOVA och Vetenskapsrådet. I samarbete med bland andra företagen AstraZeneca och GE Healthcare ska forskare vid Uppsala universitet utveckla nya analysmetoder för neurodegenerativa sjukdomar som ALS, Alzheimer, Parkinson och kronisk smärta.

- Målet är dels att hitta biomarkörer i kroppen som fungerar som indikatorer för dessa sjukdomar, dels att utveckla nya, mer känsliga metoder för diagnostik och biomarköranalys, berättar Fredrik Nikolajeff, docent i mikrosystemteknik vid Ångströmlaboratoriet och huvudansvarig för satsningen.

Vid centret bedrivs forskning inom biologi, kemi, farmaci, medicin, materialvetenskap och nanoteknik.

- Det är en intressant helhet där vi, tack vare samarbetet med både Akademiska sjukhuset och industrin, potentiellt kan arbeta hela vägen från ax till limpa. De kliniska forskarna känner av behoven i sin kontakt med patienterna och ger oss input, samtidigt som de snabbt kan testa olika lösningar i praktiken, berättar Nikolajeff.

På den kick-off som nu ordnas presenteras centret och dess verksamhet. Inledningsanföranden ges bland annat av universitetets rektor Anders Hallberg, VINNOVA:s generaldirektör Per Eriksson och Hjärnfondens styrelseordförande Kjell-Olof Feldt. Vidare kommer Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, att tala om kronisk smärta, ett alltmer utbrett samhällsproblem. Masood Kamali, som ingår i professor Ulf Landegrens forskargrupp vid institutionen för genetik och patologi, kommer att prata om nya tekniker för tidig diagnos av Alzheimers sjukdom. Inbjuden föreläsare från Yale University är professor Michael Snyder, internationellt framstående inom biomarkörforskning.

Representanter för media är mycket välkomna att närvara.

Tid och plats: måndagen den 27 augusti klockan 13-17 i Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet Fullständigt program: http://www.berzelii.uu.se

Uppsala Berzelii Center är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, GE Healthcare, AstraZeneca, Olink Bioscience och Gyros.

För mer information, kontakta Fredrik Nikolajeff, 018-471 30 36, e-post: Fredrik.Nikolajeff@Angstrom.uu.se

Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/kickoff.for.id5BB.htmlPressinformatör
Johanna Blomqvist

E-post johanna.blomqvist@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 19 32
Mobil: 070-425 08 64
Fax: 018-471 15 20
Adress: Box 256, 751 15 Uppsala