Skip to main content

Könsbyte hos grodor – en effekt av läkemedel i miljön

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 11:04 CET

Grodor är känsligare för hormonstörande miljögifter än vad man hittills trott. Hanliga yngel som får simma i vatten med relevanta nivåer av ett sådant ämne blir honor visar en ny studie vid Uppsala universitet, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Environmental Toxicology and Chemistry (ET&C) i maj.


Ett stort antal mediciner som vi människor äter släpps ut med avloppsvattnet och hamnar i naturen. P-pilleröstrogenet etynylöstradiol har påvisats i vattendrag i en rad länder och detta har kopplats till reproduktionsstörning hos vilda fiskar. Forskaren Cecilia Berg och doktoranden Irina Pettersson vid avdelningen för ekotoxikologi, Uppsala universitet, har visat att låga, miljömässigt relevanta koncentrationer av detta ämne orsakar könsbyte hos grodor.

- Detta är ett första tydligt belägg för att östrogener i miljön verkligen kan ha skadlig effekt på grodor. Tidigare studier har använt betydligt högre koncentrationer än man normalt finner i naturen, säger Cecilia Berg.

När grodyngel får simma i vatten med låga koncentrationer av etynylöstradiol utvecklar samtliga grodor äggstockar istället för det normala, nämligen att hälften av grodorna utvecklar äggstockar och de resterande testiklar. Forskargruppen har påvisat detta hos två grodarter, vanlig groda (Rana temporaria) och afrikansk klogroda (Xenopus tropicalis). Det är under yngelstadiet som reproduktionsorganen börjar utvecklas hos grodor, en process som styrs av hormonsystemet.

- Våra resultat tyder på att grodor är känsligare för hormonstörande miljögifter än vad man hittills trott, säger Cecilia Berg.

Dessa resultat kommer att publiceras i ET&C i maj.

Bildtext: Vanlig groda, Rana temporaria, en av de arter som är känslig för i naturen förekommande koncentrationer av östrogener.

För mer information, kontakta Cecilia Berg, 018-471 26 21, 073-045 92 46,
e-post: Cecilia.Berg@ebc.uu.se

Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/konsbyte.hos.idB47.html


Pressinformatör
Anneli Waara

E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 1974
Mobil: 0704-250718
Fax: 018- 471 1520
Adress: Box 256, 751 05 Uppsala