Skip to main content

Lasse Berg årets Disapristagare

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 08:12 CEST

Lasse Berg, världsresenär och författare, har utsetts till årets Disapristagare. Han får priset för sitt spännande och engagerande författarskap som förenar historien med nuet. Priset på 25 000 kronor delades under Kulturnatten den 13 september. I år delades även ett hederspris ut till Britt-Marie Lidesten och Christina Polgren vid Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.

Under festliga former fick Lasse Berg ta emot priset på 25 000 kronor av rektor Anders Hallberg. Disapriset instiftades för sju år sedan av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala. Priset delas ut en gång om året, under Kulturnatten, med syftet att främja populärvetenskapligt författande.

Priskommitténs motivering lyder som följer: " Disapriset 2008 tilldelas Lasse Berg för hans spännande och engagerande författarskap som förenar historien med nuet och fördjupar hans personliga iakttagelser i främmande kulturer med berikande populärvetenskapliga utblickar."

Lasse Berg har sedan 1960-talet varit en flitig resenär som skrivit artiklar, reportage och böcker om sina upplevelser ibland annat Asien, Indien och Afrika. Han har aldrig varit någon ytlig kåsör utan alltid levandegjort världens problem med ambitionen att kombinera historia med nutid och att reflektera över orsak och verkan. Bland annat har han skrivit om matfrågan i ett globalt perspektiv, om biståndspolitiken och han har lyckats formulera viktiga moraliska frågor utan att bedriva politisk propaganda. I sin senaste bok "Gryning över Kalahari" tar han ett steg tillbaka från bushfolket i Kalahari till de tidigaste människorna som sedan spred sig över världen. Han reflekterar över evolutionen, hur människan skilde sig från apor och hur hon utvecklats till den hon är idag. Han visar sig vara väl inläst på vetenskapens senaste landvinningar och resonemang, och han formar sin populärvetenskapliga framställning på ett mästerligt sätt. Lasse Berg bor i Uppsala.

Disapriset för populärvetenskapligt författande bär namn efter en fornnordisk mytologisk kvinnogestalt, Disa, vars klokhet gjorde henne till drottning. Enligt statuterna ska Disapristagaren företrädesvis ha anknytning till Uppsala. Disapristagaren utses av en jury med sju medlemmar, där föregående års Disapristagare ingår.

I år delas även ett hederspris ut till Britt-Marie Lidesten och Christina Polgren vid Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik för "deras framgångsrika insatser att i Linnés anda inspirera till ett undersökande tematiskt och tvärvetenskapligt arbete i skolan". De har utarbetat undervisningsmaterial för skolan och lett skolprojektet Linné som var ett av de nationella projekten under Linnéåret. Nationellt resurscentrum är en enhet vid Uppsala universitet med uppdrag från regeringen och verksamheten bedrivs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontaktperson: Margaretha Lundsten, Studentbokhandeln AB, mobil: 070-611 33 31, e-post: ml@studentbokhandeln.se