Skip to main content

Lyckad sjösättning av vågkraftsgeneratorn

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 13:52 CET

Den första generatorn för vågkraft lades ut utanför Islandsberg på västkusten på måndagskvällen och effekt registrerades senare under kvällen i land.

- Detta är ett stort steg för projektet och för teknologin som helhet, som nu får visa att den verkligen är ett framtida sätt att omvandla vågornas energi till elektrisk energi, säger projektledaren Mats Leijon.

Centrum för förnybar elenergiomvandling, avdelningen för elektricitetslära och åskforskning vid Uppsala universitet, lyckades under måndagen den 13 mars lägga ut vågkraftverket utanför Islandsberg på västkusten. I samband med nedsänkningen kopplades generatorn till den sjökabel som lades ut tidigare i vinter. Cirka 21.30 på kvällen kunde mätstationen på Gullholmen registrera energi i land, som kommit via sjökabeln från projektområdet in till Gullholmen/Härmanö.


- Nu börjar ett nytt skede i projektet med mätningar och verifieringar, dessutom fortsätter utbyggnaden enligt plan, säger Mats Leijon.

Under våren kommer även ett antal bojar för miljöstudier att läggas ut och de marinekologiska studierna ta fart. Till sommaren planerar projektet att ha 6-7 bojar inom området.

Se även projektets hemsida: www.el.angstrom.uu.se - se vidare under fliken ”Vågkraftprojekt Islandsberg” för projektbakgrund och kalendarium.

Projektet vid Islandsberg är finansierat av Energimyndigheten, Vattenfall AB, Draka Kabel AB, Göteborg Energis forskningsstiftelse, Falkenberg Energi AB samt innovationsbolaget Seabased AB.

För mer information: Mats Leijon, mobil: 070-425 06 65, e-post: Mats.Leijon@angstrom.uu.se eller Jan.Sundberg, mobil: 070-425 09 88, e-post: jan.Sundberg@angstrom.uu.se
Anneli Waara