Skip to main content

Mål och strategier beslutade för Uppsala universitet - Campus Gotland

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 16:10 CEST

Idag beslutade konsistoriet (universitetets styrelse) de övergripande mål och strategier som ska vara ledstjärna för etableringen av verksamheten vid Uppsala universitet - Campus Gotland efter samgåendet den 1 juli i år.

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland knyter an till universitetets övergripande motsvarighet och grundar sig på samma grundläggande värderingar och visioner.

-   Campus Gotland ska vara en integrerad del av Uppsala universitet. Vår vision är att skapa en unik profilering inom vårt universitet och en långsiktigt och konkurrenskraftig verksamhet på Gotland för att därigenom bidra till utvecklingen av Sverige som kunskapsnation, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Genom placeringen mitt i Östersjön blir Campus Gotland och den småskaliga, mång- och tvärvetenskapliga miljön en unik del av Uppsala universitet. Där ska finnas en akademisk miljö för forskning och utbildning på samma kvalitetsnivå som på universitetet som helhet. I växelverkan med Uppsala universitet ska Campus Gotland kunna fungera som ett drivhus för att utveckla goda idéer som kan komma hela universitetet till godo. Utvecklingen av det nätbaserade lärandet och Liberal Arts Education ska ha en särskild roll. I måldokumentet specificeras ett antal mål och konkreta strategier inom utbildning, forskning och samverkan, liksom för campusmiljön för perioden 2013-2016.

-   Samgåendet är en historisk händelse och jag är övertygad om att verksamheten på Campus Gotland kommer att berika Uppsala universitets fortsatta utveckling, säger Eva Åkesson.

För mer information, kontakta rektor Eva Åkesson, tel 018-471 33 10, eva.akesson@uu.se eller kommunikationsdirektör Pernilla Björk 070-291 15 24

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se